80 Năm Thành Lập HT Tân Châu An Giang

882

Lược sử HT được tóm lược khá công phu và đầy đủ : cũng có thời kỳ  hanh thông  cũng có luc khó khăn , có lúc tưởng chừng không có nơi nhóm  lại thờ phượng Chúa, nhưng Chúa vẫn luôn là Đấng Thành Tín: luôn gìn giữ bảo vệ HT, luôn có chương trình tốt đẹp nhất cho Hội thánh Tân Châu và tất cả tôi con Chúa khắp  mọi nơi. Nhà thờ  xây dựng mới  và đã cung hiến lên cho Chúa.

Buổi lễ với phần giảng luận của MS Hội Trưởng qua chủ đề “ Mọi Dòng Dõi Ca Tụng Chúa “ dựa trên nền tảng lời Chúa  trong Kinh Thánh ( Dòng dõi nầy sẽ ca tụng việc Chúa cho dòng dòng dõi kia, và rao truyền việc quyền năng của Chúa) Thi Thiên 145 : 4. Hội thánh Tân Châu cũng bày tỏ lòng biết ơn 12 tôi tớ Chúa  từng là quản nhiệm trải các thời kỳ từ ngày thành lập cho  đến ngày 9/9/2010.  Ban hát HT Long Xuyên – HT Tân Hiệp – HT Cần Thơ – HT Tân Châu dâng lên Chúa những lời ca tiếng hát tạ ơn Chúa. Xin Cầu nguyện  cho HT Tân Châu luôn phát triển, nhiều người nghe về Chúa  qua chương trình truyền giảng và có vô số linh hồn  tiếp nhận Chúa  gia nhập vào danh sách tín đồ của HT

Một số hình ảnh liên quan:

1e
Nhà thờ Tân Châu
2ee
Phòng nhóm
3e
Ban hát Tân Châu tôn vinh Chúa
4e

Ban hát Cần Thơ tôn vinh Chúa
5.ejpg

Ban hát Tân Hiệp tôn vinh Chúa

Huỳnh Văn Thạch. Cần Thơ

tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: