Truyền Giảng Tại Hội Thánh Mỹ Tho – Tiền Giang

428

Chương trình bắt đầu từ lúc 6h30 và trời đã đổ mưa nhẹ nhưng cảm tạ Chúa vẫn có khá đông thân hữu có mặt tại HTTL Chi hội Mỹ Tho, Tiền Giang để tham dự chương trình.

Image
DSC00017
DSC00038
Khá đông thân hữu đến tham dự chương trình
DSC00018
Ban hát tôn vinh Chúa
1.9
Phần tôn vinh Chúa với bài hát “Đến với Giêxu”
DSC00032
MS Bùi Thanh Nhàn chia sẻ lời Chúa

Chương trình có sự góp hần của Ban hát lễ HT Tô Hiến Thành, TP HCM. Chương trình đang tạo một bầu không khí vui vẻ, thân tình. Mọi người lắng nghe sứ điệp “Cơn giận của Đức Chúa Trời” với sự chia sẻ của MSQN Bùi Thanh Nhàn qua câu Kinh Thánh nền tảng Rôma 1:18-23 

Vả, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. 19 Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi, 20 bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được, 21 vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. 22 Họ tự xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại; 23 họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng.
Tạ ơn Chúa đã có đến 250 thân hữu đồng ý tiếp nhận Chúa vào đêm truyền giảng này. Nếu tính từ đầu năm đến nay thì HTTL Mỹ Tho đã đưa được 901 linh hồn về với Chúa. Xin quý tôi con Chúa khắp nơi cùng cầu nguyện để các chương trình truyền giảng sắp tới tại đây luôn được sự quan phòng của Chúa.Video tóm lượt chương trình
CTV
Bài vở góp ý và cộng tác xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: