Home Tin tức Lễ Báp-têm HT Báp-tít VN Tại Mỹ

Lễ Báp-têm HT Báp-tít VN Tại Mỹ

by Ban Biên Tập
30 đọc


Được biết Hội thánh tại đây được thành lập vào năm 1984, do Mục sư Võ Đức Hòa lãnh đạo từ ngày thành lập cho đến hôm nay. Tạ ơn Chúa cho Hội Thánh chúng tôi có cơ sở riêng và hoàn toàn tự trị, đứng trên chân của mình sau 7 năm thành lập Hội Thánh. Từ năm 1984-1998 Hội Thánh mở mang thêm 7 Hội Thánh trong Tiểu Bang North Carolina. Đến năm 1996, Hội Thánh tại đây có khải tượng hướng về truyền giáo cho quê hương của chúng ta cho nên cầu nguyện cho khải tượng truyền giáo Việt Nam liên tiếp đến 2 năm. Đến năm 1998 Chúa kêu gọi Hội Thánh cùng Mục sư của chúng tôi truyền giáo tại Việt Nam bán thời gian từ năm 1998 cho đến nay. Chúa cho Hội Thánh tại đây nhóm hằng tuần trên 100 thành viên.

Hội Thánh sinh hoạt trong tuần:
Sáng Chúa Nhật 8:00 AM đến 9:00 AM:
Tĩnh nguyệnChúa Nhật 9:30 AM đến 10:30 AM: Trường Chúa Nhật

Chúa Nhật 10:45 AM đến 12:00 AM: Giờ Thờ phượng

Thứ Tư: Học Kinh Thánh 7:00 PM đến 8:30 PM

Thứ Sáu: Học Kinh Thánh tại Tư gia: 7:00 PM đến 9:00 PM

Thứ Bảy: Ban Thờ phượng tập hát cho các Ban ngành để chuẩn bị cho thờ phượng sáng Chúa Nhật

Trong năm 2010, vào Ngày Lễ Mẹ 02-05 Hội Thánh đã cử hành Thánh Lễ Báp-tem cho 9 anh chị em và nhân ngày Lễ Lao Động 05-09 cho 7 anh chị em. Hội Thánh tại đây cũng đang có lớp Giáo Lý Căn Bản cho 10 Thanh thiếu niên và sẽ cử hành Thánh Lễ Báp-tem vào ngày mừng Chúa Giáng Sanh tháng 12 sắp đến.

Một số hình ảnh liên quan:

A_03_e

A_05_e

A_10_e

A_22_e


MS Võ Đức Hòa

Bài vở góp ý và cộng tác xin gửi về tintuc@hoithanh.com

 

Kính gởi: Ban biên tập HoiThanh.com

Tôi là Thầy Nguyễn Hoài Hưng, Phụ tá Mục sư Võ Đức Hòa. Tôi xin gởi đến quý Ban Biên tập một số thông tin về Hội thánh chúng tôi:

Tên và Địa chỉ Hội thánh: Hội Thánh Báp-tít Việt Nam, 2007 Sharpe Road, Thành phố Greensboro, Tiểu Bang North Carolina, 27406 USA.

Hội Thánh chúng tôi thành lập vào năm 1984, do Mục sư Võ Đức Hòa lãnh đạo từ ngày thành lập cho đến hôm nay. Tạ ơn Chúa cho Hội Thánh chúng tôi có cơ sở riêng và hoàn toàn tự trị, đứng trên chân của mình sau 7 năm thành lập Hội Thánh và từ năm 1984-1998 Hội Thánh chúng tôi mở mang thêm 7 Hội Thánh trong Tiểu Bang North Carolina.

Đến năm 1996, Hội Thánh chúng tôi có khải tượng hướng về truyền giáo cho quê hương của chúng ta cho nên Hội Thánh chúng tôi cầu nguyện cho khải tượng truyền giáo Việt Nam liên tiếp đến 2 năm tức là đến năm 1998 Chúa kêu gọi Hội Thánh cùng Mục sư của chúng tôi truyền giáo tại Việt Nam bán thời gian từ năm 1998 cho đến nay. Chúa cho Hội Thánh chúng tôi nhóm hằng tuần trên 100 thành viên.

 

Hội Thánh sinh hoạt trong tuần:

Sáng Chúa Nhật 8:00 AM đến 9:00 AM: Tĩnh nguyện

Chúa Nhật 9:30 AM đến 10:30 AM: Trường Chúa Nhật

Chúa Nhật 10:45 AM đến 12:00 AM: Giờ Thờ phượng

Thứ Tư: Học Kinh Thánh 7:00 PM đến 8:30 PM

Thứ Sáu: Học Kinh Thánh tại Tư gia: 7:00 PM đến 9:00 PM

Thứ Bảy: Ban Thờ phượng tập hát cho các Ban ngành để chuẩn bị cho thờ phượng sáng Chúa Nhật

Trong năm 2010, vào Ngày Lễ Mẹ 02-05 Hội Thánh chúng tôi cử hành Thánh Lễ Báp-tem cho 9 anh chị em và nhân ngày Lễ Lao Động 05-09 Hội Thánh chúng tôi cử hành Thánh Lễ Báp-tem cho 7 anh chị em. Hội Thánh chúng tôi đang có lớp Giáo Lý Căn Bản cho 10 Thanh thiếu niên và sẽ cử hành Thánh Lễ Báp-tem vào ngày mừng Chúa Giáng Sanh tháng 12 sắp đến.

Cầu xin Chúa ban phước trên Ban biên tập và công việc Chúa chung.

Thầy Nguyễn Hoài Hưng

 

PS: Tất cả những tin tức bài vở, Mục sư Võ Đức Hòa, Quản nhiệm Hội Thánh của chúng tôi đảm trách. Nếu có thể được, những bài giảng hoặc tin tức quý Ban biên tập sửa đổi cho thích hợp với trang web của mình vì mục đích chính là cùng nhau thi hành Đại Mạng Lịnh của Chúa trước khi Chúa trở lại, vì Tin Lành không phải riêng của một ai.  “Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.” Ma-thi-ơ 24:14

Bình Luận:

You may also like