Lớp Thánh Kinh Căn Bản Cần Thơ Khóa III Năm Thứ I

714
Lễ khai giảng được bắt đầu lúc 8giờ 30 ngày 27/07/2010 tại nhà thờ Tin Lành Cần thơ ( 87, Xô Viết Nghệ Tỉnh, P. An Cư, Q. Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ). Ms. Nguyễn Văn Ngọc – UVMV/TLH giảng luận với chủ đề: “Biết Kinh Thánh”. Và câu Kinh Thánh làm nền tảng ở II Timôthê 3:14-17 Câu gốc II Timôthê 3.15(Và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ)
Ban giảng huấn của khóa học này bao gồm:
– Mục sư Nguyễn Văn Ngọc : Chia Sẻ Niềm Tin
– Mục sư Lê Hoàng Long: Giáo Lý Căn Bản
– Mục sư Nguyễn Văn Danh: Lược Sử HTTLVN
– Mục sư Châu Tử Tôn: Phương Pháp Học Kinh Thánh, Khuôn Mẫu Hội Thánh Đầu Tiên
Buổi lễ khai giảng được kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày sau lời cầu nguyện chúc phước của MS Nguyễn Văn Danh quản nhiệm HT Phụng Hiệp Hậu Giang .
Một số hình ảnh tại buổi khai giảng khóa học:
khoasinh
Các khóa sinh
MsChau_Tu_Ton
MS Châu Tử Tôn
MsNguyen_Van_Ngoc
MS Nguyễn Văn Ngọc
phongnhom
Phòng nhóm
Tochuc

Huỳnh Văn Thạch .Cần thơ
tintuc@hoithanh.com
Bình Luận: