Home Quốc Tế Hàng Ngàn Người Cầu Nguyện Cho Nước Mỹ Trong Ngày Quốc Khánh

Hàng Ngàn Người Cầu Nguyện Cho Nước Mỹ Trong Ngày Quốc Khánh

by Ban Biên Tập
30 đọc
Call2Fall được lấy từ câu kinh thánh II Sử kí 7 : 14:  “ ..Nhược bằng dân sự Ta, là dân gọi bằng danh Ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì Ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu chúng nó khỏi tai vạ”.

“ Nước Mỹ được khai sinh bởi lời cầu nguyện thống thiết của một người nam và một người nữ mong ước tìm được một vùng đất mà ở đó một dân tộc kính sợ Đức Chúa Trời có thể được tự do trong nhà của mình, trong nhà thờ, trong chỗ kinh doanh và tại trường học…”, trích từ email của Hội Đồng Nghiên Cứu Gia Đình Tony Perkins, điều này đã thúc giục những người tình nguyện tham gia hành động Call2Fall : “ Hôm nay, tất cả đang lâm nguy, chúng ta phải cầu nguyện như thể trước đây chưa bao giờ cầu nguyện“.

Call2Fall được phát động vào năm ngoái do Hội Đồng Nghiên Cứu Gia Đình để tập trung vào cuộc phát triển những vấn đề đạo đức và thuộc linh của đất nước họ. Tất cả những hành động của Call2Fall thúc giục những Cơ Đốc Nhân bày tỏ sự tin cậy của họ vào Đức Chúa trời.

Perkins còn nhấn mạnh rằng những nhà sáng lập nước Mỹ được thúc đẩy bởi đức tin và sự hiểu biết về Đức Chúa trời vì Đấng sáng tạo của họ luôn đứng với họ.

Nước cộng hòa của chúng tôi…có thành quả không phải từ nghệ thuật quản lý nhà nước rực rỡ hay thậm chí từ sự hy sinh của những người yêu nước, nhưng do ân điển của Đức Chúa Trời.

Những hội thánh tham gia sự kiện cầu nguyện này đơn giản chỉ giành sự trang nghiêm trong suốt buổi lễ Chủ Nhật khi những giáo đoàn có thể quỳ gối kê cầu với Chúa “ phục hồi lại đời sống của họ, làm mới lại đất nước của họ, cho họ có thời gian để khơi dậy ngọn lửa trong họ…”

Một vài tổ chức cũng tham gia sau kết quả ngày 4 tháng 7, bao gồm  the National Day of Prayer Task Force and Awakening America.

Trần Hoàng (Theo ChristianPost)
Bình Luận:

You may also like