Home Tin tức Ngày Vui Ở Đalơnghịt

Ngày Vui Ở Đalơnghịt

by Ban Biên Tập
30 đọc

Vào lúc 9h30, ngày 21, tháng 4, năm 2010. Trong ơn dẫn dắt của Ba ngôi Đức Chúa Trời. Chi hội Đalơnghịt đã long trọng tổ chức Lễ Cung hiến Đền thờ cho Chúa, sau bảy tháng xây cất.

Về tham dự Lễ, có sự hiện diện của Mục sư Nguyễn Hữu Bình TTQ TLH. HTTL VN (MN) làm Chủ Lễ. Mục sư Lưu Tự An. UV.BTS.TLH, hướng dẫn nghi thức Lễ. Cùng với các MS, TĐ, và Tín hữu khắp nơi, tổng cộng trên 1200 người.

Chương trình Lễ được diễn ra hết sức phước hạnh, vinh hiển danh Chúa. Đây là cơ hội quý báu để tôi con Chúa tại đây có cớ dâng lên Chúa lời cảm tạ và lòng biết ơn Chúa, vì những công việc lạ lùng mà Đức Chúa Trời đã làm trên họ.

* Một số hình ảnh nhà thờ Đalơnghịt trong giai đoạn đang thi công, và Lễ cung hiến.

khoicong1

Nhà thờ chuẩn bị đóng la phông. Ban trị sự HT, và những người bạn.

dalonghit2

Mặt trước của nhà thờ Đalơnghịt, hướng về phía Bắc.

dalonghit3

dalonghit4

Ban hát lễ Trung tráng niên của Hội thánh.

Mở đầu chương trình, là các bài hát ca ngợi, chúc tụng Ba ngôi Đức Chúa Trời, do các ban hát lễ tại đây tôn vinh Chúa. Phần giảng luận do Mục sư Nguyễn Hữu Bình TTQ.TLH trình bày dựa trên nền tảng Lời Chúa được chép trong KT: II Sử ký 7: 16 “ Ta đã chọn và khiến cho cái nhà này ra thánh, hầu cho danh ta ngự đó đời đời; mắt cùng lòng ta sẽ ở đó luôn luôn”. Với sự dạy dỗ :

– Đền thánh là nơi biệt riêng thờ phượng Đức Chúa Trời.

– Đền thánh là nơi chúng ta cầu nguyện với Đức Chúa Trời.

– Đền thánh là nơi Đức Chúa Trời ngự đời đời.

dalonghit6

MS Nguyễn Hữu Bình đang giảng trước khi tiến hành nghi thức cung hiến

dalonghit7

Mục sư Nguyễn Hữu Bình đang thực hiện nghi thức Lễ cung hiến.

Sau phần giảng luận của MS Nguyễn Hữu Bình, MS Lưu Tự An UV.TLH hướng dẫn nghi thức cung hiến Đền thờ cho Chúa,  MS  Nguyễn Hữu Bình, với tư cách Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị sản nghiệp Giáo Hội, tiếp nhận và bàn giao cho chi hội Đalơnghịt trực tiếp quản lý, sử dụng sản nghiệp, theo nội qui của HTTLVN (MN).

Buổi Lễ được kết thúc vào lúc 12h30 cùng ngày, trong ơn dẫn dắt Thần hựu của Ba ngôi Đức Chúa Trời.

Kính xin quý Đầy tớ Chúa, cùng quý Tín hữu xa gần, thêm lời cầu nguyện, để Hội thánh Chúa tại đây có thêm nguồn tài chính ngõ hầu trang trải những khoản thiếu sau xây dựng, và sớm thực hiện nhà Cơ đốc giáo dục, là nhu cầu cấp thiết của Hội thánh Chúa tại đây.

dalonghit8

Ban hát lễ Thanh niên của Hội thánh.

dalonghit9

Toàn cảnh bên trong nhà thờ Đalơnghịt.

dalonghit11

*Vài nét sơ lược về Hội thánh Đalơnghịt:

I/ SỰ HÌNH THÀNH HỘI THÁNH ĐALƠNGHỊT:

– Năm 1929 Tin lành được truyền đến Tỉnh Lâm đồng.

– Năm 1948 Giáo sĩ A.H. Jackson và MS Phạm văn Năm, đem Tin lành đến  khu vực Đalơnghịt. Suốt sáu tháng nỗ lực truyền giảng, Chúa cho 30 người đã tin nhận Chúa.

– Năm 1949, MS Kơ să ha Bang B, đến hầu việc Chúa tại đây. Hội thánh làm nhà thờ mái tranh, vách tre. Ông Klong Ha Nhung được cử làm chấp sự đầu tiên, tạm phụ trách Hôi thánh.

Từ năm 1950, MS Kon sơ Ha Hạ đến Q.Nhiệm HT. Số tín hữu tăng lên hơn 100 người. Hội thánh đã làm nhà thờ mới, mái lợp tôn, vách bằng ván, diện tích 48 m2.

Đến năm 1958, TĐ Mbơn Ha Sú E được cử làm QN thay cho MS Kon Sơ Ha Hạ, tiếp tục rao giảng Tin lành, và gây dựng Hội thánh. Lúc này Hội thánh nới rộng nhà thờ, diên tích được 70m2, số tín hữu tăng lên 160 người.

Đến năm 1960, vì thời cuộc bất ổn, Hội thánh Păng Pung đã sát nhập cùng Hội thánh Đalơnghịt. Tổng số tín hữu trên 260 tín đồ, TĐ Ha Sú E Quản nhiệm HT.

Năm 1962, Hội thánh nâng cấp nhà thờ, với tổng diện tích: 135m2.

Năm 1965. Số tín hữu tăng lên 400 người. TĐ Klong Ha Nhong được cử đến QN.HT.

Năm 1969. TĐ Liêng Jrang Ha Nơn được cử đến thay cho TĐ Ha Nhong, tiếp tục truyền giảng Tin lành, chăm sóc, gây dựng HT.

Năm 1972. Theo nguyện vọng của HT. TĐ MBon Ha Sú E, trở lại thay cho TĐ Ha Nhong.

dalonghit12

Kết thúc Lễ cung hiến. Mục sư QN Ha Tông , BTS Hội thánh Đalơnghịt. chụp hình lưu niệm vói nhũng người bạn tại Chi hội Phước an, Đăk lak. ( MS Ha Tông đứng giữa).

II/ GIAI ĐOẠN HỘI THÁNH GẶP TRỞ NGẠI:

Năm 1982. Nhà nước cho di dân đến vùng kinh tế mới, định canh định cư tại Păng tiêng, để lại nhà thờ không người quản lý.

Năm 1989. Các tín hữu trở lại làng cũ Đalơnghịt. Hội thánh không còn nơi để thờ phượng Chúa. Các tín hữu phải hiệp chung nhóm tại nhà riêng để thờ phượng Chúa.

Đến ngày 3/3/2000. TĐ Ha Sú E về nước Chúa. Hội thánh không còn Quản nhiệm. Tuy nhiên, con dân Chúa vẫn tiếp tục bền đỗ trong sự cầu nguyện, duy trì sự nhóm lại trong chín điểm, tại các nhà riêng của con cái Chúa.

III/ GIAI ĐOẠN HỘI THÁNH ĐƯỢC PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN:

Từ tháng 10 năm 2005. Chính quyền cho phép tập trung một điểm nhóm. Hội thánh bầu cử ban chấp sự tạm thời để điều hành công việc Chúa tại đây. Ban chấp sự HT gồm có:

  1. Ông Klong Ha Quý, Chấp sự phụ trách Điểm nhóm.
  2. Ông Klong Ha Tuyên, Thư ký HT.
  3. Ông Lơ Mu Ha Đức, thủ quỹ HT.

Hội thánh lúc này nhóm thờ phượng Chúa tại nhà ông Klong Ha Sang. Tổng số tín hữu được 869 người.

Cảm tạ ơn Chúa! sau bao năm tháng cầu nguyện, Đức Chúa Trời đã nhậm lời cầu xin của tôi con Chúa tại đây, ngày 18/4/2008, chính quyền địa phương công nhận chi hội Đalơnghịt. Hội thánh đã tổ chức hội đồng bầu cử chấp sự, theo văn bản số 1094/UBND- NC.

Thành phần ban trị sự Hội thánh gồm có:

  1. MS Liêng Jrang Ha Tông, Kiêm nhiệm HT.
  2. Ông Klong Ha Quý, Phụ tá QN.
  3. Ông Klong Ha Tuyên, Thư ký HT.
  4. Ông Lơ Mu Ha Đức, Thủ quỹ HT. Cùng ba chấp sự khác.

Ngày 23/7/2009. Chính quyền địa phương đã quyết định thu hồi đất, giao cho chi hôị Tin lành Đalơnghịt để xây dựng nhà thờ, theo quyết định số 1672/QĐ-UBND, ký ngày 23/7/2009.

Ngày 18/9/2009. BTS. TLH. Hội thánh Tin lành Việt nam (MN), cho phép khởi công xây dựng nhà thờ. Suốt thời gian bảy tháng, Chúa có đồng công cùng Hội thánh trong công tác xây dựng nhà Ngài. Ngày 18/4/2010, nhà thờ cơ bản đã hoàn tất.

Cảm tạ Đức Chúa Trời! Trong sự hướng dẫn Thần hựu của Ngài, ngày  21/4/2010. Hội thánh đã long trọng tổ chức Lễ cung hiến Đền thờ cho Ba ngôi Đức Chúa Trời, hết sức phước hạnh, vinh hiển danh Ngài. Xin Quý tôi con Chúa xa gần thêm lời cầu nguyện, để Chúa phấn hưng Hội thánh Ngài tại đây, cũng như tại vùng cao nguyên này. A-MEN.

Mr Minh Tân – Cộng tác với Hoithanh.com bằng cách gửi thông tin đến tintuc@hoithanh.com


Bình Luận:

You may also like