Home Tôi Viết Bài thơ: Hai Chiếc Áo Choàng

Bài thơ: Hai Chiếc Áo Choàng

by Thanh Hữu
30 đọc

Ê-li-sê lấy chiếc áo choàng từ Ê-li rơi xuống, đập xuống nước và nói: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Ê-li ở đâu?” …thì nước liền rẽ ra hai bên, và ông đi ngang qua. (2 Các Vua 2:13-14)

Xem trong lãnh vực thuộc linh,
Kiến thức, ân tứ thoáng nhìn giống nhau.
Khi giảng, lúc dạy cùng màu,
Nhưng khi thực nghiệm khác nhau vô cùng.

Ê-li-sê, thật tín trung,
Nhận hai chiếc áo của cùng Ê-li.
Đầu tiên mạnh dạn bước đi,
Nhận lời kêu gọi thực thi giúp thầy.

Ông nhận chiếc áo đầu tay,
Ở bên bờ ruộng là ngày nhập môn.
Theo thầy, phục vụ học khôn,
Nhận bao kiến thức bảo tồn hồn thân.

Ê-li gần lúc mãn phần,
Tưởng rằng trò nhận phước ân đủ rồi.
Khuyên trò ở lại đây thôi,
Ghinh-ganh lịch sử muôn đời còn ghi.

Bê-tên truyền thống lễ nghi,
Đủ rồi, ở lại đừng đi theo thầy.
Giê-ri-cô, mảnh đất nầy,
Địa danh đắc thắng nơi đây lâu rồi

Ê-li-sê, khao khát nhất đời,
Nhận được sức mới từ nơi Linh quyền.
Không muốn truyền thống ngủ yên,
Muốn Linh năng Chúa, ưu tiên cho mình.

Quyết theo thầy cuối hành trình,
Để nhận chiếc áo Thánh Linh tràn đầy.
Qua sông chiếc áo cầm tay,
Phép lạ rẽ nước từ nay bắt đầu.

Trải qua bao cảnh bể dâu,
Gấp đôi phép lạ dẫn đầu tiên tri…
Bạn, tôi thường ao ước gì?
Khoa học, kiến thức, tư duy đủ rồi ?

Hay ta khao khát Linh trời,
Chiếc áo ân tứ tuyệt vời Chúa ban.
Để ta sống giữa trần gian,
Làm bao dấu lạ ủi an ngọt ngào.

Bạn, tôi muốn chiếc áo nào?
Chiếc áo kiến thức người trao cho mình?
Hay là chiếc áo Thánh Linh ?
Quyền năng, uy lực hiển vinh nước Trời?

THANH HỮU
Tháng 9 năm 2019

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like