Home Quốc Tế In God We Trust’: Toà Án Tối Cao Khước Từ Nỗ Lực Loại Bỏ Đức Chúa Trời của Những Nhà Vô Thần

In God We Trust’: Toà Án Tối Cao Khước Từ Nỗ Lực Loại Bỏ Đức Chúa Trời của Những Nhà Vô Thần

by Cbn.com
30 đọc

Toà án Tối cao đã khước từ một nỗ lực hợp pháp xoá đi dòng chữ “In God We Trust” (tạm dịch: Chúng tôi vào Đức Chúa Trời) khỏi tờ tiền của nước Mỹ.

Nhà vô thần Michael Newdow, đứng ra tranh luận đại diện cho một nhóm những nhà vô thần, nói rằng khẩu hiệu này là một sự thừa nhận của chính phủ đối với tôn giáo và vi phạm Điều khoản Sửa đổi Đầu tiên (Tu Chính Án I – First Amendment).

Newdow lập luận rằng “bằng cách bắt buộc ghi dòng chữ văn bản tôn giáo trên mọi tiền xu và tờ tiền”, chính phủ đã biến các nhà vô thần thành “những kẻ ngoài vòng chính trị”.

Toà án tối cao đã bác bỏ trường hợp của ông này hôm thứ Hai và không có một lời bình luận nào.

Dòng chữ này được khắc vào những đồng tiền xu vào năm 1864 và đã được in vào tất cả các tờ tiền khác kể từ năm 1955.

Newdow đã thua trong một vài trường hợp tại các toà án thấp hơn, bao gồm một nỗ lực loại bỏ từ “under God” (tạm dịch: ở dưới quyền Đức Chúa Trời) khỏi Lời Tuyên Thệ.

Ông cũng cố gắng khiến các lãnh đạo trong chính phủ không được nói “So help me God” (tạm dịch: Chúa ơi, xin giúp đỡ con) vào lễ nhậm chức tổng thống trong các năm 2009, 2013 và 2017.

Dịch: Nau Puih
Nguồn: CBN
Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like