Home Văn Nghệ Hỡi Các Cửa Đời Đời, Hãy Mở Cao Lên!

Hỡi Các Cửa Đời Đời, Hãy Mở Cao Lên!

by Thanh Hữu
30 đọc

Hỡi các cổng, hãy ngẩng đầu lên! Hỡi các cửa đời đời, hãy mở cao lên! Thì Vua vinh hiển sẽ vào. Vua vinh hiển nầy là ai? Đó là Đức Giê-hô-va vạn quân, Chính Ngài là Vua vinh hiển.̣(Thi thiên 24:7, 10)

Hỡi cổng thiên thành hãy nâng cao,
Vinh quang hoàn vũ hãy tụ vào.
Ô kià Cứu Chúa đang ngự đến,
Vinh hiển oai quyền lớn biết bao.

Hỡi cửa đời đời hãy vỗ tay,
Hiển vinh, uy lực Chúa phô bày.
Thiên ngân, hoàn vũ đang nhảy múa,
Chúc tụng Vua trời thánh khiết thay.

Hỡi cửa năng quyền hãy mở toang,
Nhìn xem quyền phép Chúa thiên đàng.
Càn khôn, vũ trụ đang qui phục,
Sứ thánh, thiên thần hát dội vang.

Hỡi cửa ngợi khen vút cao vời,
Hãy ca tụng Chúa mãi không thôi.
Tình yêu thương xót ôi vĩ đại,
Tỏa khắp không gian ngập biển trời.

Hỡi cửa tôn trọng của muôn dân,
Đứng lên chúc tụng Chúa thiên tầng.
Hy sinh cứu rỗi cho nhân loại,
Thoát khỏi ngục hình nhận cứu ân.

Hỡi cửa tâm hồn của lòng ai,
Sao vẫn ưu tư, vẫn thở dài ?
Sao vẫn khép mình trong bóng tối ?
U buồn vô vọng với tương lai?

Hãy đứng dậy, lòng dương cao rộng mở,
Để bình minh, nắng ấm chiếu thẳng vào.
Hít vào hồn, nguồn ân điển lớn lao,
Của Cứu Chúa sưởi hồn côi ấm lại.

Hãy nhận lãnh, nguồn Linh Năng chuyển tải,
Thấm vào hồn, tràn ngập nước Thiên Ân.
Vươn hồn lên, chiêm ngưỡng Chúa thiên tầng,
Trong vinh hiển ngàn trời hoa phước hạnh.

THANH HỮU
Tháng 11 năm 2018

Bình Luận:

You may also like