Home Khoa học -Khảo cổ Tìm Thấy “Bản Viết Tay Lâu Đời Nhất” Của Sách Phúc Âm Mác

Tìm Thấy “Bản Viết Tay Lâu Đời Nhất” Của Sách Phúc Âm Mác

by Christianheadlines.com
30 đọc

Mảnh giấy cổ sớm nhất được biết đến trong trọn bộ Tân Ước ngày này là vào khoảng năm 125 SC. Và mảnh giấy cổ đó là từ sách Phúc Âm Giăng.

Một mảnh giấy cổ cổ xưa gây tranh cãi của sách Phúc Âm Mác đã được định niên đại vào khoảng cuối thế kỷ thứ hai đến đầu thế kỷ thứ ba SC., khiến cho mảnh giấy cổ đó là mảnh giấy cổ lâu đời nhất của sách Mác đã từng được tìm thấy.

Hội Khảo Sát Ai Cập đưa ra thông báo về mảnh giấy cổ, được gọi là P.Oxy LXXXIII 5345 trên trang web của mình vào ngày 24 tháng 5.

Hội này nói rằng: “Sau khi so sánh kỹ càng với các văn bản đã được định niên đại khác, giấy cây chỉ thảo (giấy cói) này được xác định là vào khoảng cuối thế kỷ thứ hai đến đầu thế kỷ thứ ba SC.”

Hội này nói thêm rằng “mỗi mặt của giấy cây chỉ thảo viết một đoạn” từ sách Mác. Nó được tìm thấy vào khoảng năm 1903 cùng với nhiều tài liệu cổ khác.

Đó cũng chính là mảnh giấy cổ đã gây tranh cãi vào năm 2012 khi tin tức bị rò rỉ ra ngoài rằng mảnh giấy cổ đó có thể có từ thế kỷ thứ nhất, khiến cho nó trở thành mảnh giấy cổ lâu đời nhất của Tân Ước đã từng được tìm thấy và được đặt trong giai đoạn cuộc đời của một số nhân vật trong Kinh Thánh.

Tuy nhiên, niên đại của nó vào khoảng cuối những năm 100 SC., hoặc là đầu những năm 200 SC. là rất rõ ràng, các chuyên gia nói.

“Nhiều người nói rằng mảnh cổ của Phúc Âm Mác, cuối cùng đã được công bố là P.Oxy. 5345 bởi @TheEES, có niên đại vào cuối thế kỷ thứ hai hoặc là đầu thế kỷ thứ ba. Nếu vậy, đó là bản viết tay lâu đời nhất của sách Mác cho đến nay đã được xác định và công bố,” giáo sư Craig Evans đã viết trên Twitter. Evans là Giáo sư John Bisagno Distinguished của Christian Origins tại Đại học Houston Baptist.

Peter Gurry, trợ lý giáo sư tại Chủng viện Phoenix, đã đồng ý với ý kiến trên.

“Đó không phải là thế kỷ đầu tiên. Tuy nhiên, là bản sao sớm nhất của sách Phúc Âm Mác là điều rất tuyệt!” Gurry đã viết trên Twitter.

Mảnh giấy cổ được biết sớm nhất của Tân Ước ngày nay là vào khoảng 125 SC., và mảnh đó là từ Phúc Âm Giăng, Baptist Press báo cáo.

Dịch: Nau Puih

Nguồn: Christianheadlines.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like