Home Chuyên Đề 12 Lời Cầu Nguyện Năng Quyền Từ Sứ Đồ Phao-Lô – Phần 1

12 Lời Cầu Nguyện Năng Quyền Từ Sứ Đồ Phao-Lô – Phần 1

by Christianheadlines.com
30 đọc

Đôi khi cầu nguyện cũng giống như ném phi tiêu – đều phải nhắm mắt vậy. Bạn quăng những lời nói lên trời cao và thắc mắc liệu bạn có ném trúng hồng tâm không. Bạn hi vọng lời nói của bạn dính lại trên đó.

Gần đây, tôi từng có suy nghĩ, tôi không muốn những lời cầu nguyện của tôi chỉ chạm tới thiên đàng, mà còn thay tôi lay động quyền năng của thiên đàng. Tôi muốn khi cầu nguyện biết được rằng tôi cần tất cả của Ngài. Tôi muốn – những gì tôi đã ném lên, sẽ rơi xuống lại với sức mạnh như vậy – dấu tay của Chúa, rõ ràng, chạm vào từng lời của tôi. Hơn nữa, tôi muốn ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ giáng trên đất này, không phải bởi vì tôi là người tốt (một điều xa vời), mà bởi Ngài là tốt lành, luôn là vậy. Và, Ngài là thừa đủ.

Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta cầu nguyện như Phao-lô? Chúa đặt để trong tôi câu hỏi này. Vì thế, tôi đã tìm mỗi lời cầu nguyện của Phao-lô (bên dưới) để tìm thấy bản chất của quyền năng Chúa ở trong lời Ngài. Những gì tôi tìm thấy là 12 kiểu cầu nguyện. Tôi hi vọng bạn sẽ được phước từ những điều này như tôi đã nhận được!

  1. CHÚA ƠI, CON CẢM ƠN NGÀI VÌ CỚ HỌ.

Con xin Ngài đổ đầy họ, và chính bản thân con, với sự nhận biết ý muốn, cùng với sự khôn ngoan và sự hiểu biết của Ngài. Thậm chí để con theo đuổi người khác với tình yêu thương, thông qua lời cầu nguyện, trong khi xây dựng sự hiệp một.

Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời của tôi mỗi khi nhớ đến anh chị em. Luôn luôn mỗi khi cầu nguyện, tôi vui mừng cầu nguyện cho tất cả anh chị em. Vì anh chị em đã cộng tác trong việc truyền bá Phúc Âm từ buổi ban đầu cho đến nay. Tôi tin chắc điều này, Đấng đã bắt đầu làm một việc tốt lành trong anh chị em cũng sẽ hoàn thành việc đó cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu.” – (Phi-líp 1:3-6)

“Trước hết, nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu tôi tạ ơn Đức Chúa Trời tôi về hết thảy anh chị em vì đức tin anh chị em được đồn khắp thế giới. Vì Đức Chúa Trời, Đấng tôi hết lòng phụng sự trong việc rao giảng Phúc Âm về Con Ngài, chứng giám cho tôi rằng  tôi không ngớt nhắc đến anh chị em mỗi khi cầu nguyện, nài xin Đức Chúa Trời giờ đây thuận ý cho tôi có lúc nào đó được dịp tiện đến cùng anh chị em.” – (Rô-ma 1:8-10)

2.CHÚA ƠI, XIN CHO HỌ ĐƯỢC CỨU.

Xin Cha giúp họ hiểu sự trọn vẹn của tình yêu Ngài.

“Hỡi anh chị em, lòng tôi ao ước và cầu xin Đức Chúa Trời cho họ được sự cứu rỗi.” – (Rô-ma 10:1)

“Tôi cầu xin Chúa giúp anh chia sẻ đức tin cho người khác cách có hiệu năng đến nỗi anh hiểu hết mọi điều tốt lành dành cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế. Vì thưa anh, tình thương yêu của anh đã đem lại cho tôi niềm vui mừng lớn và an ủi sâu xa, cùng làm tươi mát lòng các thánh đồ.” – (Phi-lê-môn 5-7)

  1. XIN DANH NGÀI ĐƯỢC VINH HIỂN.

Xin cho cuộc đời của con, và cuộc đời của những người xung quanh con, được đổ đầy bằng sự trọn vẹn của Chúa (qua tình yêu thương, hi vọng, quyền năng, sức mạnh, đức tin, ân điển và lòng thương xót).

Hãy vui mừng trong niềm hy vọng; kiên trì trong cơn hoạn nạn, kiên tâm cầu nguyện. – (Rô-ma 12:12)

Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi việc hãy cầu nguyện, nài xin và cảm tạ mà trình các nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời, là bình an vượt trên mọi hiểu biết, sẽ bảo vệ tấm lòng và tâm trí anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu – (Phi-líp 4:6-7)

Xin Chúa làm cho lòng anh chị em vững vàng, thánh khiết, không có gì đáng trách trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta khi Đức Giê-xu, Chúa chúng ta quang lâm cùng với tất cả các thánh của Ngài. – (1 Tê-sa-lô-ni-ca 3:13)

  1. XIN HÃY KHÍCH LỆ TẤM LÒNG CỦA CHÚNG CON, HỠI CHÚA LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI.

Cầu xin quyền năng của Chúa Giê-xu Christ tiếp tục đổ đầy với niềm vui, ân điển, bình an và hi vọng, qua Đức Thánh Linh.

Cầu xin Đức Chúa Trời là nguồn hy vọng ban cho anh chị em đầy dẫy mọi sự vui mừng và bình an khi anh chị em tin cậy Ngài, đến nỗi anh chị em đầy tràn niềm hy vọng bởi quyền năng Thánh Linh – (Rô-ma 15:13)

Nguyện xin ân sủng của Chúa Giê-xu ở trên anh chị em.- (1 Cô-rinh-tô 16:23)

Vì lý do đó, từ ngày được tin về anh chị em, chúng tôi không ngừng cầu nguyện cho anh chị em, xin Đức Chúa Trời cho anh chị em hiểu thấu ý chỉ Ngài bằng tất cả sự khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng, để anh chị em sống xứng đáng với Chúa, làm hài lòng Ngài mọi điều, kết quả trong mọi việc lành và càng ngày càng hiểu biết Đức Chúa Trời sâu rộng hơn. Nguyện xin Đức Chúa Trời tăng cường mọi quyền năng cho anh chị em theo sức mạnh vinh quang Ngài để anh chị em kiên trì chịu đựng mọi sự và hân hoan tạ ơn Chúa Cha đã làm cho anh chị em xứng đáng để hưởng phần cơ nghiệp với các thánh đồ trong sự sáng láng. Ngài đã giải cứu chúng ta khỏi uy quyền tối tăm và chuyển đưa chúng ta vào Vương Quốc của Con yêu dấu Ngài. Trong Đức Con chúng ta được cứu chuộc và tha tội – (Cô-lô-se 1:9–14)

  1. XIN CHO TẤM LÒNG CỦA CHÚNG CON CẦU NGUYỆN LUÔN LUÔN.

Cầu xin Chúa mở cửa cho sứ điệp của chúng con. Xin cho chúng con tuyên xưng danh Giê-xu. Xin cho chúng con giúp làm tươi mới những người khác. Cầu xin cho lẽ mầu nhiệm của Chúa Giê-xu Christ sẽ được mở ra khi chúng con dũng cảm truyền bá Phúc Âm.

Hãy kiên nhẫn cầu nguyện, tỉnh thức trong khi cầu nguyện và tạ ơn. Xin cũng cầu nguyện cho chúng tôi để Đức Chúa Trời mở cửa cho chúng tôi truyền giảng sứ điệp về sự huyền nhiệm của Chúa Cứu Thế chính vì đó mà tôi bị xiềng xích . Xin cầu nguyện cho tôi có thể công bố sứ điệp ấy rõ ràng như tôi phải nói. – (Cô-lô-se 4:2-4)

Thưa anh chị em, nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta và do lòng yêu thương trong Thánh Linh, tôi nài xin anh chị em hãy cùng tôi chiến đấu trong sự cầu nguyện cho tôi trước mặt Đức Chúa Trời, để tôi được giải thoát khỏi những kẻ vô tín ở Giu-đê và để chức vụ của tôi ở Giê-ru-sa-lem được các thánh đồ chấp nhận, ngõ hầu tôi được hân hoan khi đến thăm anh chị em và đẹp ý Chúa, cũng được tĩnh dưỡng với anh chị em. Nguyện xin Đức Chúa Trời bình an ở với tất cả anh chị em! A-men. – (Rô-ma 15:30-33)

Cũng xin cầu thay cho tôi để khi tôi lên tiếng, Chúa ban cho lời phải nói, và cho tôi được bạo dạn công bố huyền nhiệm Phúc Âm.  Vì tôi là sứ giả của Phúc Âm trong vòng xiềng xích, nên xin cầu thay cho tôi mạnh dạn công bố đúng như tôi phải nói. – (Ê-phê-sô 6:19-20)

(Còn nữa)

Dịch: Chớp Êban

Nguồn: Christianheadlines.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like