Home Tin Vắn TẦM NHÌN PHẤN HƯNG

TẦM NHÌN PHẤN HƯNG

by Thuy shalom
30 đọc

Nầy, ta sắp làm một việc mới, việc nầy sẽ hiện ra ngay; các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc (Ê-sai 43:19)

Dòng đời như thể con sông,
Nước lên, nước xuống theo dòng triều dâng.
Có khi xanh biếc trong ngần,
Có hồi vẩn đục lẩn phần phù sa.

Có khi phản ánh trăng ngà,
Có hồi giông bão mưa sa ngập đầu.
Có khúc gềnh thác trũng sâu,
Có nơi bình lặng xanh mầu biển khơi.

Đời ta hạt nước nỗi trôi,
Qua nhiều khe lạch núi đồi thấp cao.
Tình yêu Chúa thật lớn lao,
Cứu con rồi lại ban trao cõi lòng.

Cho con khải tượng ước mong,
Phấn hưng tràn ngập non sông quê mình .
Quyền năng phép lạ Thánh linh,
Ngập tràn thôn xóm, hiển vinh tràn đầy.

Nhìn lên trời sáng tầng mây,
Hồn say khải tượng lòng nầy thỏa vui.
Ô kìa, vinh hiển đời đời,
Tỏa soi ánh sáng rạng ngời Giê-xu.

Tầm nhìn vượt thoát ao tù,
Mở rộng vương quốc thiên thu nước trời.
Phép lạ chữa bịnh nơi nơi,
Linh quyền giải cứu qua lời siêu nhiên .

Phấn hưng tỏa khắp ba miền,
Trung, Nam, Bắc Việt lửa thiên ngập tràn.
Người người tìm đến thiên đàng.
Bao người vui nhận bình an Chúa Trời.

Thái Bình lặng sóng biển khơi.
Bao người lũ lượt nhận lời báp tem.
Vút cao mừng hát vang rền,
Phấn hưng Chúa đã đổ trên quê mình!

THANH HỮU

Bình Luận:

You may also like