Home Uncategorized   Cầu Nguyện Cho Thì Giờ Còn Lại Trong Năm

  Cầu Nguyện Cho Thì Giờ Còn Lại Trong Năm

by Thuy shalom
30 đọc

    

Một năm nữa lại sắp qua đi. Nhìn lại những gì đã xảy ra trong năm đối với cá nhân và thế giới quả thật có quá nhiều biến động. Nhưng tạ ơn Chúa vì trong mỗi biến cố của cuộc đời, Chúa cho tôi kinh nghiệm một cách rõ ràng sự hiện diện đầy uy quyền vĩ đại. Bởi sự chăm sóc và dạy dỗ của Ngài đã từng chút, từng chút một khiến cho đức tin của tôi ngày một trưởng thành.

Trong hành trình bước đi theo Chúa khi vẫn còn ở trong xác thịt này, đức tin của chúng ta không thể tránh khỏi bị yếu đuối. Tâm linh chúng ta cũng vậy, có lúc thật mạnh mẽ nóng cháy, nhưng cũng có lúc mệt mỏi, thất vọng vô cùng. Nhưng tạ ơn Chúa vì dù cách nào đi chăng nữa, chúng ta đều đang tiến lên. Mỗi ngày chúng ta trở nên gần gũi với Chúa hơn và dần khám phá được chương trình tuyệt vời của Ngài dành cho cuộc đời mình:

Tôi viết lời cầu nguyện dưới đây cho chính tôi và cho bạn. Cầu xin Chúa nắm lấy tay bạn bước qua những ngày tháng cuối cùng của năm trong phước hạnh và bình an trọn vẹn:

 

“Vì ta biết ý tưởng Ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình.”

– Giê-rê-mi 29:11

 

Lạy Cha yêu dấu!

Tạ ơn Ngài vì ân điển rất lớn Ngài dành cuộc đời con. Trọn đời con dâng tất cả sự ngợi khen, tôn trọng, cao quý lên Ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng yêu mến và biết ơn. Chỉ một mình Ngài xứng đáng được ngợi khen và tôn thờ.

Nếu như có bất cứ một điều gì được làm thành trong cuộc đời con, ấy là công việc của một mình tay Ngài, con chỉ là một người đứng chiêm ngưỡng những gì Ngài đang làm*.

Cảm ơn Chúa vì đã ở cùng và ban bình an cho con trong suốt một năm đầy biến động. Có quá nhiều điều đã xảy ra không chỉ với cá nhân con nhưng trên toàn thế giới. Bạo động, khó khăn, bệnh dịch, thiên tai, bắt bớ và rất nhiều vấn đề lớn đã xảy ra. Nhưng Cha ơi, nơi nào có Chúa, nơi đó được bình an. Cuộc đời nào có Chúa, cuộc đời đó tràn ngập trong phước hạnh. Tạ ơn Ngài vì trong chính giữa nan đề của mình, con kinh nghiệm được quyền năng của Ngài một cách rõ ràng nhất. Cảm ơn Cha vì tất cả những thử thách Ngài cho phép xảy ra để tôi rèn và khiến con được trưởng thành như hôm nay.

Con biết ơn Ngài vì Ngài hứa chẳng rời bỏ con. Mỗi ngày có cả hàng vạn điều Ngài làm cho con, nhưng bằng trí hiểu hữu hạn con chỉ nhận ra được vài điều ít ỏi. Xin giúp con ngày càng tấn tới trong đức tin và sự trông cậy; trưởng thành thuộc linh và bước đi trong đường lối công bình thánh khiết của Ngài. Cầu xin Thánh Linh Chúa là Đấng sống trong con, tể trị trên mọi suy nghĩ và hành động của con, giúp con sống đầu phục, sanh bông trái.

Cảm tạ Chúa vì những người thân trong gia đình, bạn bè, cùng những người Chúa đem đến trong cuộc đời con để nâng đỡ con hoặc giúp con học được điều gì đó về Ngài. Xin chúc phước trên sức khỏe của họ, ban ơn cho họ và gìn giữ họ khỏi nanh vuốt của kẻ thù.

Thì giờ này con dâng hết thảy công việc, gia đình, bạn bè, những mối quan tâm của con trong những ngày còn lại của năm. Xin Cha tể trị mọi sự; giúp con cân bằng mọi thứ và đặt Ngài là Đấng quan trọng hơn hết trong đời sống con. Nguyện tư tưởng, tâm trí và linh hồn con được gột sạch khỏi những điều gian ác, ô uế, nhuốc nhơ. Xin ban cho con một tấm lòng ngay thẳng trước mặt Ngài!

Có rất nhiều điều con chưa thể và không thể hiểu được, nhưng xin giúp con bước đi bằng đức tin, chẳng phải bằng mắt thấy. Xin mở mắt con để con biết được những cánh cửa nào Ngài mở cho con, và xin hãy đóng lại những cánh cửa không dành cho con. Xin bày tỏ cho con biết ý muốn Ngài, vì Ngài biết điều gì là tốt nhất cho con. Con biết ơn Chúa và cầu nguyện!

Trong danh Chúa Giê-xu Christ, Amen.

———-

Châm-ngôn 3:5-6 “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.”

2 Ti-mô-thê 1:7 “Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dè giữ.”

Thi-thiên 34:17-18 “Người công bình kêu cầu, Đức Giê-hô-va bèn nghe, và giải cứu người khỏi các sự gian truân. Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương, Và cứu kẻ nào có tâm hồn thống hối.”

Rô-ma 8:28 “Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.”

2 Cô-rinh-tô 5:17 “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.”

 

“Nếu có bất cứ điều gì được làm thành trong cuộc đời tôi, thì đó là công việc của một mình Đức Chúa Trời, không phải của tôi, và chỉ một mình Ngài – không phải tôi – đáng nhận được sự tán dương. Tôi chỉ là người chiêm ngưỡng những gì Chúa đang làm.” – Billy Graham

 

Hồng Ân biên dịch

 

*Nguồn: ChristiansTT.com

Bình Luận:

You may also like