Home Uncategorized CHƯƠNG TRÌNH KỈ NIỆM 500 NĂM PHONG TRÀO CẢI CHÁNH GIÁO HỘI CƠ ĐỐC

CHƯƠNG TRÌNH KỈ NIỆM 500 NĂM PHONG TRÀO CẢI CHÁNH GIÁO HỘI CƠ ĐỐC

by Ban Biên Tập
30 đọc

Live – CHƯƠNG TRÌNH KỈ NIỆM 500 NĂM PHONG TRÀO CẢI CHÁNH GIÁO HỘI CƠ ĐỐC

Địa điểm: Sân Golf Rạch Chiếc – Xa Lộ Hà Nội

Chương trình khai mạc bắt đầu lúc 9h AM – 02/11/2017


 

Bình Luận:

You may also like