CHƯƠNG TRÌNH KỈ NIỆM 500 NĂM PHONG TRÀO CẢI CHÁNH GIÁO HỘI CƠ ĐỐC

1126

Live – CHƯƠNG TRÌNH KỈ NIỆM 500 NĂM PHONG TRÀO CẢI CHÁNH GIÁO HỘI CƠ ĐỐC

Địa điểm: Sân Golf Rạch Chiếc – Xa Lộ Hà Nội

Chương trình khai mạc bắt đầu lúc 9h AM – 02/11/2017


 

Bình Luận: