Home Tin tức Sơ đồ đường đi dẫn đến Chương Trình Kỷ Niệm 500 năm Cải Chánh Giáo Hội Cơ Đốc.

Sơ đồ đường đi dẫn đến Chương Trình Kỷ Niệm 500 năm Cải Chánh Giáo Hội Cơ Đốc.

by Thuy shalom
30 đọc

Để đảm bảo thuận tiện cho con dân Chúa đi chuyển đến với chương trình chúng tôi xin cung cấp cho quý vị một số hướng dẫn cụ thể:

Dưới đây là một số hướng dẫn cụ thể về các bãi giữ xe và một số tuyến đường đến với Sân Golf Rạch Chiếc. (xin xem trong hình)

CHÚ Ý: Sẽ có cờ và điều phối viên cho sự kiên cách nơi diễn ra chương trình bán kính 1km.

Chúa ban phước cho quý vị!

 

Bình Luận:

You may also like