Biết Chúa

1154

Anh em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào. (1 Phi-e-rơ 2:3)

Bạn biết Chúa, trên trời cao vòi vọi,
Bạn biết Trời sáng tạo cõi không gian.
Biết Ngài đang ngự trị ở thiên đàng,
Đang cai quản cõi càn khôn vũ trụ.

Chỉ biết thế, còn thiếu nhiều, chưa đủ
Cần biết Ngài sáng tạo cả hồn thân.
Sinh ta ra, lưu lạc ở dương trần,
Ngài theo dõi từng bước đi hơi thở.

Cần biết Chúa, với tình yêu muôn thuở,
Ngài muốn gần, muốn trò chuyện thân thương.
Muốn ban ơn, chúc phước, muốn mở đường,
Cho ta sống, một cuộc đời vinh hạnh.

Cần biết Chúa, có chương trình đã định,
Theo tháng ngày trong mục đích thanh cao.
Muốn cho ta nhận cứu rỗi lớn lao,
Ngài dành sẵn ban linh ân cứu chuộc.

Ta cần biết, trong cuộc đời xuôi ngược,
Giữa biển trần bao quyền lực tối tăm.
Đem bão giông, bao sóng cả thét gầm,
Chúa hướng dẫn, lái thuyền ta cập bến.

Ta cần biết người phàm ta yêu mến,
Lạc thú đời, cùng tội lỗi đam mê.
Muốn vươn lên, nhưng thất bại não nề,
Cần Cứu Chúa ban quyền năng đắc thắng.

Ta cần biết, danh Giê-xu ban tặng,
Danh diệu kỳ, danh đắc thắng ma vương.
Danh ủi an, danh xoa dịu đau thương,
Ban sức mới, danh chữa lành bịnh tật.

Ta cần biết, tận dụng ngày trên đất,
Sống vui mừng, trong vương quốc trời cao.
Biết đầu tư nguồn giá trị lớn lao,
Đem sự sống cho linh hồn hư mất.

THANH HỮU
Tháng 5 năm 2017

Bình Luận:
Bài viết trước Xin cầu nguyện cho Phương Ngọc bị chấn thương sọ não
Bài viết kế tiếpTÔI ĐÃ RA KHỎI VÒNG LUẨN QUẨN CỦA TÔI
Ông là một nhà thơ Cơ đốc ẩn danh với hàng trăm bài thơ khắc họa nhiều thông điệp ý nhĩa như một bài giảng. Trước đây, ông là một Mục sư làm việc tại Hội thánh người Việt lớn tại Seatle Mỹ - Hiện đã về hưu. Nhà thơ Thanh Hữu quê tại Thanh Quýt – Quảng Nam. Theo nhiều người cùng trang lứa cũng như cùng làm việc với nhà thơ Thanh Hữu nhận định, ông là một người sống khiêm nhường, thâm thúy và sâu sắc trong từng câu thơ.