Home Bài Viết 7 Sai Lầm Của DarWin

7 Sai Lầm Của DarWin

by Richard Huỳnh
30 đọc

Tiến sĩ John Stanford trình bày 7 sai lầm của Darwin, và nhiều người ngày nay vẫn tin vào những chỗ sai của ông ta.

Ts. John Stanford là giáo sư lĩnh vực gene cây trồng với hơn 70 bài báo khoa học, 32 bằng sáng chế, chế tạo ra súng bắn gene và thành lập 2 công ty. Ông về hưu sớm với tiền kiếm được từ các công ty của mình để phục vụ Chúa và theo đuổi các nghiên cứu mình yêu thích. (Điều này có nghĩa là ông không phải giáo sư giấy chuyên viết báo để sống và không phải chơi trò “viết báo hay là chết”. Ông ta làm ra tiền từ những sản phẩm thật sự của công ty mình. Tự túc về tài chính giúp ông không sợ áp lực chính trị trong giới khoa học và có thể thoải mái nói suy nghĩ của mình mà không sợ mất việc / tiêu tan sự nghiệp).
http://en.wikipedia.org/wiki/John_C._Sanford
http://codocvadoisong.blogspot.com/2015/08/tien-si-di-truyen-thuc-vat-hoc-tien-hoa.html

1. Darwin sai lầm về khoa học (Triết gia Với Khoa học gia)
Darwin đã không làm theo qui trình khoa học thông thường

Qui trình khoa học thông thường
1. Thai nghén (động não, suy đoán tự do)
2. Thành lập giả thuyết (có thể kiểm chứng được)
3. Nghiên cứu thực nghiệm (làm thí nghiệm lập lại được)
4. Bảo vệ luận án (với giả thuyết và kết quả tái lập được)

Qui trình khoa học của Darwin
1. Thai nghén (động não, suy đoán tự do)
2. Kể chuyện sáng tạo
3. Dùng những ví dụ có chọn lọc và suy diễn
4. Bảo vệ luận án (với lập luận, các ví dụ chọn lọc và suy diễn)

Vậy Darwin là một triết gia chứ không phải một khoa học gia. Ông ta chủ yếu là một nhà khoa học ngồi salon.
_ Ông ta lập luận cho tư tưởng triết học tự nhiên (philosophical naturalism)
_ Bằng cấp của ông ta là thần học (một ngành kiếm nhiều tiền vào thời đó)
_ Ông ta chẳng phải là nhà thực nghiệm. Ông ta không làm nhiều thí nghiệm.
_ Ông ta lập luận dựa trên suy diễn (“Tôi không thấy giới hạn của …”)
_ Ông ta lập luận dựa nhiều vào kể chuyện (“Tôi có thể nghĩ thấy …”)

2. Darwin đã sai về địa chất (Thay đổi từ từ Với Thảm họa đột ngột)
Darwin tin rằng địa chất thay đổi dần dần trong hàng triệu năm (Địa chất từ từ). Ông ta diễn giải cách sông Santa Cruz tạo một thung lũng khổng lồ như sau
“Con sông, dù nó có rất ít sức lực để vận chuyển ngay cả những mảnh đá nhỏ nhất, nhưng qua các thời đại có thể tạo ra từ sức xói mòn dần dần một hiệu ứng ở độ khó có thể đoán được”
(“The river, though it has so little power in transporting even inconsiderable fragments, yet in lapse of ages might produce by its gradual erosion an effect of which it is difficult to judge the amount”)

Tuy vậy, cái thung lũng mà ông ta thấy không phải được tạo ra bởi con sông Santa Cruz nhỏ bé đó, mà bởi những trận lụt thảm họa đột ngột từ băng tan trên núi Los Glaciares National Park. Những trận lụt đó tạo ra thung lũng rộng lớn mà Darwin thấy (Địa chất đột ngột).
http://creation.com/darwins-mistake-on-the-santa-cruz-river

3. Darwin đã sai về hóa thạch
Dựa vào một con cá hóa thạch với cái vây rất to, Darwin tin rằng những con cá tiệt chủng đó dùng vây trong nước cạn và để bước trên bờ – bước chuyển đổi từ cá sang thú trên cạn. Tuy nhiên, những con cá đó vẫn còn sống tới ngày nay, và chúng sống dưới biển sâu
http://www.darwinismrefuted.com/natural_history_1_08.html

Darwin nhận thấy rằng dữ liệu hóa thạch đi ngược lại với lý thuyết của mình, vì chẳng có những liên kết trung gian hóa thạch giữa 2 loài
“Vậy tại sao không phải mọi lớp đại lý chứa đầy những liên kết trung gian? Địa chất chắc chắn là không cho thấy bất kỳ liên kết sinh học từ từ phát triển nào; và đây, có lẽ, là phản bác hiển nhiên và nghiêm trọng nhất có thể dẫn chứng chống lại lý thuyết”
(“Why then is not every geological stratum full of such intermediate links? Geology assuredly does not reveal any such finely-graduated organic chain; and this, perhaps, is the most obvious and serious objection which can be urged against the theory”)

Ông ta lý giải việc thiếu những kết nối trung gian do sự thiếu sót trong việc sưu tập hóa thạch
“Lời giải thích nằm ở, tôi tin rằng, trong sự thiếu sót trầm trọng của các dữ liệu địa chất”
(“The explanation lies, I believe, in the extreme imperfection of the geological record”)

Nhưng bây giờ, với hàng tỷ hóa thành được tìm thấy, và 250 triệu được thống kê, chúng ta vẫn chưa thấy liên kết trung gian giữa 2 tạo vật.
“Sự hiếm hoi cực kỳ của những dạng trng gian trong dữ liệu hóa thạch vẫn là bí mật nghề nghiệp của ngành cổ sinh vật học. Cây tiến hóa vốn trang điểm sách giáo khoa của chúng ta chỉ có dữ liệu ở các đỉnh và các nốt ở cành; phần còn lại là suy diễn, dù hợp lý thế nào đi nữa, chẳng phải là bằng chứng hóa thạch” — Stephen Jay Gould, “Tốc độ thất thường của tiến hóa”
(“The extreme rarity of transitional forms in the fossil record persists as the trade secret of paleontology. The evolutionary trees that adorn our textbooks have data only at the tips and nodes of their branches; the rest is inference, however reasonable, not the evidence of fossils.” — Stephen Jay Gould, “Evolution’s Erratic Pace”)

4. Darwin đã sai về cây sự sống
Darwin nghĩ về cây sự sống  như là có 1 rễ duy nhất và từ đó các cành lan ra. Dù vậy, bây giờ có hàng ngàn nhà khoa học sống bằng nghề đề xuất ra đủ các kiểu giả thuyết về cây kết nối (cladogram) để giải thích sự phức tạp giống nhau / khác nhau giữa các sinh vật sống, với các đường kết nối những tổ tiên chung giả định
https://goo.gl/5O2159

Tất cả các cây sự sống này đều là các bức vẽ tưởng tượng, với các loài thú ở đỉnh hoặc nốt, còn lại là suy diễn, như Stephen Jay Gould nói ở trên.

5. Darwin đã sai về bản chất sự sống
Darwin nghĩ rằng tế bào sống rất đơn giản: 1 cái nhân, màng tế bào, và chất sống (hỗn hợp protein)
“Nhưng nếu chúng ta có thể tưởng tượng trong một cái ao ấm nào đó, với đủ các chất amonia và muối lưu huỳnh, ánh sáng, nhiệt, điện, v.v.. khiến các hỗn hợp protein có thể được hình thành, sẵn sàng để chuyển hóa thành các dạng phức tạp hơn…””
(“But what if we could conceive in some warm little pond, with all sorts of ammonia and phosphoric salts, light, heat, electricity, etc… that protein compound was chemically formed ready to undergo still more complex changes…”)

Thực ra, một tế bào như một thành phố. Hệ thống thông tin của nó như mạng internet. Hệ thống phân phối năng lượng của nó như mạng điện thành phố. Thiết kế cơ khí của nó cho phép nhân đôi mọi thứ nhanh chóng.
https://www.youtube.com/watch?v=FzcTgrxMzZk

Darwin thách thức mọi người chứng minh là ông ta sai
“Nếu có thể chứng mình rằng có một cơ quan nội tạng nào tồn tại mà không thể được hình thành bởi vô số biến đổi nhỏ từ từ, lý thuyết của tôi sẽ đổ vỡ. Nhưng tôi không thấy trường hợp nào như vậy”
(“If it could be demostrated that any organ existed, which could not possibly have been formed by numerous, successive, slight modifications, my theory would absolutely break down. But I can find out no such case”)

Darwin hoàn toàn không biết gì về thế giới phức tạp của sinh học: sinh học tế bào, hóa sinh, sinh học phân tử, thuyết gene Mendel, biến dị, mã DNA, thông tin sinh học, sinh học dân số, sinh học thần kinh… Ông ta không biết về những thành phần phức tạp cần thiết để 1 tế bào hoạt động, và tất cả chúng phải có để tế bào có thể sống & hoạt động.

6. Darwin đã sai về lựa chọn tự nhiên
Darwin tin rằng gấu có thể tiến hóa thành cá voi bằng lựa chọn tự nhiên. Ông ta không biết gì về gene di truyền học và giới hạn của lựa chọn tự nhiên (tinh chỉnh những dữ liệu gene sẵn có khác với tạo ra dữ liệu gene hoàn toàn mới).
“Dù quá trình chọn lọc có thể chậm, nhưng nếu con người có thể làm được nhiều với khả năng lựa chọn của mình, tôi không thấy giới hạn của sự thay đổi… có thể xảy ra sau một khoảng thời gian dài bởi sức mạnh lựa chọn của tự nhiên”
“Tôi không thấy khó khăn nào khi một loài gấu bị tác động, bởi lựa chọn tự nhiên, trở nên dần hợp với nước hơn trong lối sống, và với miệng ngày một to ra, đến khi tạo ra một loài thú khổng lồ như cá voi.”
(“Slow though the process of selection may be, if feeble man can do much by his powers of artificial selection, I can see no limit to the amount of change… which may be effected in the long course of time by nature’s power of selection”
“I can see no difficulty in a race of bears being rendered, by natural selection, more and more aquatic in their habits, with larger and larger mouths, till a creature was produced as monstrous as a whale.”)

Lựa chọn tự nhiên có xảy ra, nhưng nó rất giới hạn, chỉ để tinh chỉnh gene thôi. Nó giúp gin giữ, nhưng không thể tạo ra dạng sống mới. Hầu hết mọi biến dị làm hư mất dữ liệu gene. Biến dị có ích quá hiếm để dò tính được.

7. Darwin đã sai về Chúa
Darwin đổ lỗi cho Chúa về mọi điều dữ. Ông còn nghĩ rằng Chúa tạo ra thế giới qua hàng tỉ năm đầy chết chóc, đau thương và khổ cực để tạo ra sinh vật bậc cao từ những sinh vật cấp thấp.
“Một đấng đầy quyền năng và kiến thức như Chúa… nó phản lại hiểu biết chúng ta để nghĩ rằng sự rộng lượng của ông ta là vô hạn, vì có ích gì khi hàng triệu những sinh vật cấp thấp phải khổ sở suốt vô cùng thời gian?”
(“A being so powerful and so full of knowledge as a God… it revolts our understanding to suppose that his benevolence is not unbounded, for what advantage can there be in the sufferings of millions of the lower animals throughout almost endless time?”)

Ngược lại, Kinh Thánh nói thưở ban đầu, Đức Chúa Trời dựng nên muôn vật đều rất tốt. Không có cỏ dại, chỉ có cây đẹp mắt và trái thì ngon. Không có mưa, chỉ có hơi nước đi lên làm ẩm mặt đất. Con người và muôn thú ăn cây và trái. Điều dữ và cái chết đến với thế gian vì con người sai phạm. Tạo hóa cũng bị sai lạc vì bản chất tội lỗi của con người.

Đức Chúa Trời sẽ chấm dứt mọi điều dữ và cá sự chết, kể cả sai phạm của con người. Tuy nhiên, để làm vậy Chúa cũng phải đẩy con người sai phạm xuống địa ngục cùng với Satan và những thiên sứ nổi loạn. Vậy nên Chúa kiên nhẫn chờ đợi để tất cả những ai sẽ hối lồi và nhận sự cứu rỗi của Chúa trong danh Giê-xu sẽ làm như vậy.

Khi ngày phán xét đến, Chúa sẽ đoán phạt cả người sống lẫn người chết. Chúa sẽ đẩy những kẻ bỏ qua sự cứu rỗi của mình xuống địa ngục với Satan. Rồi Chúa sẽ cấm dứt mọi điều dữ và sự chết, phục hồi tạo hóa về thưở ban đầu. Sẽ không có sự chết hay đau buồn.

Trước lúc đó, con người nên kiên nhẫn và chịu đựng sự sai phạm và đau khổ của thế giới này một lát. Đây là thời giờ ân điển của Chúa trước ngày phán xét, để những ai biết Tin Lành có thể rao truyền, và những ai chưa biết đến nhận sự cứu rỗi của Chúa.

——————————————-
Từ bài nói chuyện trên phim của tiến sĩ John Stanford
http://sgstore.creation.com/catalog/darwin-wrong-viddl-p-577.html

Dịch bởi – Richard Huynh

Bình Luận:

You may also like