Home Tin tức Kính gửi quý Mục sư cùng toàn thể quý tôi con của Chúa!

Kính gửi quý Mục sư cùng toàn thể quý tôi con của Chúa!

by Debbie Thủy
30 đọc
Kính gửi quý Mục sư cùng toàn thể quý tôi con của Chúa!
Chúng ta đang đứng trước cơ hội lớn cho sự phục hưng công việc Chúa tại Việt Nam. Nguyện Chúa sẽ làm điều lớn lao trên đất nước dân tộc của chúng ta và điều trước hết cho mọi thay đổi là chúng ta cần làm là Cầu nguyện cho: ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM
Chúa Nhật 30/4/2017- từ 6h00am – 18h00pm
Đây là thời điểm hiệp một để tất cả các Cơ Đốc nhân Việt Nam tìm kiếm Chúa và cầu nguyện cho đất nước mình – hãy chỗi dậy ngay bây giờ
II Cô-rin

Hiệp nhất như….

MỘT Hội Thánh

MỘT Tâm trí

MỘT Tấm lòng

MỘT Tiếng nói

Với cùng MỘT tiếng nói trong sự cầu nguyện để tìm kiếm Ân Điển từ Đức Chúa Trời cũng như sự tuôn đổ liên tục của Đức Thánh Linh trải khắp trên dân tộc chúng ta.
Xin quý Mục sư, quý tôi tớ Chúa có thể tải tập đính kèm, chia sẻ cho mọi người tài liệu này qua E-mail và in cho người điều phối cầu nguyện của Hội Thánh mình để biết chi tiết cần cầu nguyện, cùng dốc lòng kêu cầu Chúa trong 12 giờ cầu nguyện quan trọng này. Các tín hữu không hiệp lại cùng Hội Thánh cầu nguyện vì lý do nào đó có thể sử dụng tập tài liệu này cầu nguyện cá nhân.
Trân trọng!
Ban Cầu nguyện Festival

 

Bình Luận:

You may also like