Home Dưỡng Linh Ngày 22 – Chúa Ôi, Xin Chiếu Sáng Mặt Ngài Trên Chúng Con

Ngày 22 – Chúa Ôi, Xin Chiếu Sáng Mặt Ngài Trên Chúng Con

by SU Việt Nam
30 đọc

Vị thi sĩ so sánh Y-sơ-ra-ên với một cây nho, được đưa ra khỏi Ai Cập và được trồng để sinh trái lớn, nhưng bây giờ nó bị tàn phá. Một lần nữa ông cầu xin Đức Chúa Trời khiến mặt Ngài chiếu sáng và khiến Y-sơ-ra-ên hồi sinh.

Thi Thiên 80:1-19

1 Lạy Đấng chăn giữ Y-sơ-ra-ên, xin lắng tai nghe! Ngài là Đấng dẫn dắt Gia-cốp như bầy chiên. Lạy Đấng ngự trên Chê-ru-bim, xin Ngài chiếu sáng rực rỡ. 2 Trước mặt Ép-ra-im, Bên-gia-min và Ma-na-se. Xin thi thố quyền năng Ngài và đến cứu chúng con. 3 Lạy Đức Chúa Trời, xin phục hưng chúng con, và làm cho mặt Chúa chiếu sáng trên chúng con thì chúng con sẽ được cứu. 4 Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, Chúa nổi giận về lời cầu nguyện của dân Chúa cho đến chừng nào? 5 Chúa đã nuôi họ bằng bánh giọt lệ và cho họ uống nước mắt đầy ly.

6 Chúa làm chúng con thành đề tài tranh cãi cho kẻ lân cận chúng con; và kẻ thù cùng nhau chế giễu chúng con. 7 Lạy Đức Chúa Trời vạn quân, xin phục hưng chúng con và làm cho mặt Chúa chiếu sáng trên chúng con thì chúng con sẽ được cứu. 8 Từ Ai Cập, Chúa đã đem về một cây nho; Ngài đuổi các dân ra rồi trồng cây ấy. 9 Ngài cày xới đất cho nó, nó châm rễ và bò đầy trên đất. 10 Các núi bị bóng nó che phủ và cành nó giống như cây bá hương của Đức Chúa Trời. 11 Cành nó vươn ra đến biển, và chồi nó lan rộng đến sông. 12 Vì sao Chúa phá hàng rào nó để cho kẻ qua người lại hái quả nó? 13 Heo rừng cắn phá nó, và các thú đồng ăn nó. 14 Đức Chúa Trời vạn quân ôi! Xin hãy trở lại, từ trên trời xin nhìn xuống, đoái xem và thăm viếng cây nho nầy, 15 Là gốc nho mà tay phải Chúa đã trồng, và là chồi mà Ngài đã ban sức mạnh. 16 Cây nho ấy bị lửa cháy và bị chặt; vì sự quở trách của mặt Chúa, chúng phải hư mất. 17 Nguyện tay Chúa phù hộ người của tay phải Chúa, tức là con người mà Chúa đã ban sức mạnh. 18 Rồi chúng con sẽ không lìa khỏi Chúa nữa; xin làm cho chúng con được sống lại, thì chúng con sẽ cầu khẩn danh Chúa. 19 Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, xin phục hưng chúng con, làm cho mặt Chúa chiếu sáng trên chúng con thì chúng con sẽ được cứu.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Trời là Vua và Đấng chăn chiên của Y-sơ-ra-ên, Đấng dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên, như bầy chiên, ra khỏi Ai Cập. Vị thi sĩ cầu xin Đức Chúa Trời một lần nữa bày tỏ quyền năng và giúp cho Y-sơ-ra-ên ở phương Bắc, dân đã bị tiêu diệt. Ông khẩn nài Đức Chúa Trời hướng mặt Ngài về phía họ và phục hồi vùng đất của họ (c.1-7). Giống như một cây nho đã được Đức Chúa Trời đưa ra khỏi Ai Cập và được trồng trong Đất Hứa, dân Y-sơ-ra-ên đã có thời phát triển tới mức tràn ra khắp đất từ Địa Trung Hải đến Ơ-phơ-rát (c.8-11). Dầu vậy, Đức Chúa Trời đã khiến những dân ngoại bang tàn ác (những heo rừng, những thú hoang) phá hủy vườn nho và ăn trái của nó. Vị thi sĩ cầu xin Đức Chúa Trời phục hồi Y-sơ-ra-ên một lần nữa bằng việc ban cho ân điển, mà bởi đó Ngài đã trồng và nuôi dưỡng dân này (c.8-19).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1, 8-11 Đức Chúa Trời là Đấng chăn chiên hướng dẫn dân Ngài đến với vương quốc thịnh vượng của Ngài bằng cách cứu họ khỏi tội lỗi và sự chết thông qua huyết của Đức Chúa Jêsus. Dẫu rằng sự khó khăn bạn đang phải chịu có khắc nghiệt ra sao, hãy tin cậy nơi sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và tìm kiếm sự trợ giúp của Ngài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.4-7 Phải chăng chính hậu quả của tội lỗi khiến chúng ta đang ăn bánh của nước mắt, bởi sự sửa phạt của Đức Chúa Trời? Cho dù điều này có thể như vậy, thì vẫn có hy vọng nơi sự chiếu sáng của mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy xưng nhận với Đức Chúa Trời những sự chịu khổ của chúng ta và cầu xin Ngài giúp đỡ. Chúng ta hãy cầu xin Đức Chúa Trời chiếu sáng mặt Ngài trên chúng ta một lần nữa.

Tham khảo

80:3 Làm cho mặt Chúa chiếu sáng gợi nhớ những lời chúc phước của A-rôn cho dân sự (Dân Số Ký 6:25).

80:8 cây nho. Về hình ảnh của Y-sơ-ra-ên (và như vậy với Giăng 15:1), xem Giê-rê-mi 2:21, Ê-xê-chi-ên 15:1-8 và Ê-sai 5:1-7.

80:15 con. Tất cả Y-sơ-ra-ên đều là “những người con” của Đức Chúa Trời (tham chiếu Xuất Ai Cập Ký 4:22-23; Ô-sê 11:1).

Cầu nguyện: Thưa Chúa, trong khi chúng con vẫn còn có cơ hội, xin hãy ban ân điển của Ngài trên chúng con và phục hồi danh của Ngài, điều đã bị làm cho ô uế.

Đọc Kinh Thánh trong năm: I Sử Ký 26-29

Bình Luận:

You may also like