Home Uncategorized Tình Chúa

Tình Chúa

by Thanh Hữu
30 đọc

Ta sẽ cưới ngươi cho ta đời đời; ta sẽ cưới ngươi cho ta trong sự công bình và chánh trực, nhân từ và thương xót. Phải, ta sẽ cưới ngươi cho ta trong sự thành tín, và ngươi sẽ biết Đức Giê-hô-va (Ô-sê 2:19-20)

Thế giới ngày nay đang rộn ràng,
Bon chen, bận bịu với giàu sang.
Nghèo giàu ai cũng luôn vất vả,
Mong chức quyền cao, lắm bạc vàng.

Em được cứu rỗi bởi miềm tin,
Được Chúa thứ tha tội lỗi mình.
Được Ngài thay đổi tâm linh mới,
Thấy cuộc đời như một hành trình.

Em bước từng ngày với miềm vui,
Nhìn hoa đua nở ở lưng đồi.
Lắng nghe chim hót bình minh mới,
Ngắm ánh trăng thanh giữa bầu trời.

Em cảm tình yêu Chúa tuyệt vời,
Tình yêu đầy trọn chẳng hề vơi.
Giữa khi nắng ấm hay giông bão,
Tình Chúa bao la chẳng đổi dời.

Dặn lòng, em đế Chúa nắm tay,
Ngài dẫn em đi qua mỗi ngày.
Khuyên lơn an ủi lời khích lệ,
Cảm động tình Ngài tuyệt mỹ thay.

Thế giới rồi đây sẽ qua đi.
Ngài hỏi em yêu thích những gì?
Trần gian vật chất hay hư nát,
Hay cõi vĩnh hằng ánh quang huy?

Cúi đầu em nói mến Ngài thôi,
Tình Chúa yêu em quá tuyệt vời.
Không gì sánh được tình yêu ấy,
Em muốn gần bên Chúa muôn đời.

Em muốn chúc tụng mãi tôn vinh,
Ngợi ca lòng Chúa quá ân tình.
Ngắm xem vinh hiển chân quang thánh,
Suốt cả thời gian cõi thiên trình.

THANH HỮU
Tháng 2 năm 2017

Bình Luận:

You may also like