Home Dưỡng Linh Ngày 28 – Những Dòng Sông Sự Sống

Ngày 28 – Những Dòng Sông Sự Sống

by SU Việt Nam
30 đọc

Vào ngày cuối cùng của Lễ Lều Tạm, Đức Chúa Jêsus tuyên bố Ngài là nguồn nước sống và mời gọi tất cả những ai đang khát đến với Ngài. Đám đông lại lần nữa chiarẽ thành hai phe, xoay quanh vấn đề về lời mời gọi của đức tin này.

Giăng 7:37-52

37 Ngày cuối cùng là ngày rất quan trọng của kỳ lễ, Đức Chúa Jêsus đứng dậy và công bố rằng: “Nếu người nào khát, hãy đến với Ta mà uống. 38 Người nào tin Ta thì những dòng sông sự sống sẽ tuôn tràn từ lòng mình, đúng như Kinh Thánh đã nói.” 39 Ngài nói điều nầy chỉ về Thánh Linh mà những người tin Ngài sẽ nhận được; bởi Thánh Linh chưa giáng xuống, vì Đức Chúa Jêsus chưa được tôn vinh.

40 Khi đoàn dân nghe những lời nầy, một số người nói: “Đây thật là một nhà tiên tri.” 41 Một số khác nói: “Đây là Đấng Christ.” Nhưng một số khác nữa lại nói: “Đấng Christ mà lại đến từ miền Ga-li-lê sao? 42 Chẳng phải Kinh Thánh nói rằng Đấng Christ xuất thân từ dòng Đa-vít và đến từ Bết-lê-hem, là làng của Đa-vít sao?” 43 Như thế, vì Ngài mà dân chúng chia rẽ nhau. 44 Một số người trong dân chúng muốn bắt Ngài, nhưng không ai tra tay trên Ngài.

45 Vì vậy, các viên chức bảo vệ đền thờ trở về với các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si. Những người nầy hỏi họ: “Sao các anh không giải ông ta về đây?” 46 Những viên chức nầy trả lời: “Chưa bao giờ có người nào đã nói như người nầy.” 47 Những người Pha-ri-si nói với họ: “Các anh cũng bị lừa dối sao? 48 Có ai trong số các quan quyền hay những người Pha-ri-si tin ông ta chăng? 49 Còn đám dân chúng nầy chẳng biết luật pháp gì cả, thật đáng bị rủa sả!” 50 Ni-cô-đem, người trước đây đã đến với Đức Chúa Jêsus, là một người trong nhóm Pha-ri-si, nói với họ: 51 “Luật của chúng ta có kết tội một người mà trước đó chưa nghe lời khai và chưa biết người ấy làm gì không?” 52 Họ đáp: “Ông cũng là người Ga-li-lê sao? Ông hãy tra cứu thì sẽ thấy rằng không có một nhà tiên tri nào ra từ miền Ga-li-lê cả.”

Suy ngẫm và hiểu 

Đức Chúa Jêsus phán “Nếu người nào khát, hãy đến với Ta mà uống”. Ở đây, nước là biểu tượng cho Đức Thánh Linh và ứng nghiệm khải tượng mà Ê-xê-chi-ên đã thấy về người chết được hồi sinh khi nước văng từ ngạch cửa đền thờ chảy qua đồng vắng và vào biển Chết (Ê-xê-chiên Chương 47). Bằng cách này, Đức Chúa Jêsus đã làm ứng nghiệm những lời tiên tri của Cựu Ước và nhờ đó, ngay cả các viên chức bảo vệ đền thờ được sai đi để bắt giữ Ngài cũng nhận biết Đức Chúa Jêsus. Tuy nhiên, những lãnh đạo Do Thái và người Pha-ri-si vẫn không chịu từ bỏ những định kiến sai lầm của họ (c.37-52).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.37-39 Đức Chúa Jêsus hứa rằng dòng sông sự sống sẽ tuôn tràn từ tấm lòng những người tin Ngài, giống như nước từng chảy ra từ tảng đá khi dân Y-sơ-ra-ên lưu lạc trong đồng vắng. Nước sống này tượng trưng cho Đức Thánh Linh được ban cho những người tin và lời hứa này cũng được ứng nghiệm bằng sự kiện Thánh Linh giáng lâm vào lễ Ngũ Tuần. Chúng ta có đang được đổ đầy Đức Thánh Linh để tận hưởng sự giàu có của lời Chúa và sự dư dật của tâm linh hay không?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.50-52 Ni-cô-đem thận trọng trình bày ý kiến của mình nhằm bênh vực Đức Chúa Jêsus ngay trong bầu không khí kết tội và phê phán Ngài. Chúng ta có đề xuất sự quan ngại trong hoàn cảnh mà đức tin bị lên án hay phê phán, hay không? Liệu chúng ta có đánh giá hoàn cảnh trên nền tảng lời Chúa hơn là ý kiến của số đông hay của giới cầm quyền, hay không?

Tham khảo

7:38 Mặc dù không tìm thấy phân đoạn cụ thể nào trong Cựu Ước phù hợp với tuyên bố của Đức Chúa Jêsus ở đây, nhưng rõ ràng Chúa đã tóm lược lại những sự dạy dỗ và hàm ý trong một số phân đoạn mô tả công việc của Đức Chúa Trời trong một người tin, như dòng sông tuôn trào mang phước hạnh cho người khác (Xem Châm Ngôn 4:23; Ê-sai 58:11).

7:42 Bết-lê-hem, một làng ở miền Nam Giê-ru-sa-lem- thủ phủ của xứ Giu-đê, đã được báo trước một cách rõ ràng là nơi ra đời của Đấng Mê-si-a trong Mi-chê 5:2 (tham chiếu Ma-thi-ơ 2:5-6). Đấng Christ … ra từ (Bết-lê-hem). Sự mỉa mai là rõ ràng, vì họ đã không nhận biết rằng trên thực tế Bết-lê-hem là nơi sinh của Đức Chúa Jêsus.

Cầu nguyện: Hỡi Chúa, xin cho nước sự sống từ Ngài tuôn tràn trong cuộc đời chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Xuất Ai Cập Ký 39-40

Bình Luận:

You may also like