Home Tôi Viết Chúa Tạo Nên Con

Chúa Tạo Nên Con

by Phương Nguyên
30 đọc

Con cảm tạ đến ơn Ngài Thượng Đế

Đã cho con thân thể được giống Ngài

Mình thịt xương để chứa đựng linh ngai

Cùng hơi thở Ngài truyền qua lổ mũi.

 

Chúa tạo con nên bởi loài cát bụi

Ngài hà hơi vào trở lại sanh linh

Chúa ban cho trí tuệ được thông minh

Cùng ban Đức Thánh Linh để nhắc nhở.

 

Cho đôi mắt con sáng soi tầm cỡ

Nhìn thế gian để biết thiện biết lành

Nghe gió thoảng đã phân biệt hôi tanh

Đôi tai tiếp âm thanh ngoài vũ trụ.

 

Lòng mong ước cánh tay Ngài che phủ

Lọn tóc thơm bay ấp ủ hương huyền

Đôi búp măng đi khắp miền, khắp chốn

Ôi… thân thể Ngài tạo con tuyệt đối.

 

Con sai lầm…con rắn kia phỉnh dối

Vườn Địa đàng trái cấm chớ nên ăn

Rắn bảo con: Ăn khôn bằng Chúa chăng!

Con ăn rồi, bị nguyền rủa Chúa ơi..!

 

Tội tổ tông theo con suốt dòng đời

Gây tội lỗi loài người nay phải chịu.

Giờ nầy đây con mới ngầm thấu hiểu

Lại một lần Ngài giáng thế cứu con..

 

Địa ngục kia con đáng phải vùi chôn

Nhưng Ngài cứu rửa con bằng dòng huyết

Sạch trắng trong hơn tuyết tuyệt vời

Ngài sanh lại con lần nữa Chúa ơi!..

 

Nguyện một lòng con dâng cả cuộc đời

Tình yêu Chúa phải truyền ra khắp lối

Con xin Chúa cho con một cơ hội

Chuộc lỗi lầm con sấm hối – Tạ ơn.

 

Phương Nguyên – Mùa Cảm tạ 2016

Bình Luận:

You may also like