Home Tôi Viết Chúa Cho Phép

Chúa Cho Phép

by Thanh Hữu
30 đọc

“Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này khỏi Con! Dầu vậy, xin đừng theo ý Con, nhưng xin ý Cha được nên!” (Luca 22:42)

Ý định Chúa từ uyên nguyên sáng thế,
Tạo đất trời vũ trụ cả càn khôn.
Bởi quyền năng uy lực Chúa bảo tồn,
Đang hiện hữu không-thời-gian vô tận.

Chúa cho phép bao thiên ngân tạo dựng,
Cho thiên hà chứa đựng cả ngàn sao.
Cho núi non cho biển lớn sông hồ,
Cho hoa cỏ cho cá chim sống động.

Chúa cho phép những đổi thay xáo trộn,
Trong dòng đời, trong cả cõi thiên nhiên.
Dòng sử xanh bao biến cải nhãn tiền,
Bao sụp đổ, đắp bồi theo năm tháng.

Em chỉ thấy trong thời gian giới hạn,
Thấy bây giờ, không biết đến tương lai.
Nào biết đâu, qua năm tháng đường dài,
Chúa cho phép theo ý Ngài tốt nhất.

Ngày hôm nay thấy bất công trước mặt,
Thấy bạo hành, thấy tham vọng hư không.
Thấy đau thương, thấy áp bức chất chồng,
Em bất mãn, u buồn như trách Chúa.

Không, em ơi, tình yêu Ngài muôn thủa,
Ý định Ngài cao cả vượt trời cao.
Trong khổ đau ân điển Chúa tuôn trào,
Nhận đắc thắng niềm vui hy vọng mới.

Dân Do Thái bốn trăm năm chờ đợi,
Trong đọa đày áp bức Pha-ra-ôn,
Khi thời gian lời hứa đã được tròn,
Họ vượt thoát, hồn thân vui đất hứa.

Em là một người yêu, Ngài chọn lựa,
Ngài vui mừng chăm sóc cả hồn tim.
Dù trần gian giông bão cố nhận chìm,
Quyền năng Chúa đang giang tay cứu vớt.

Chúa cho phép làm sao ta hiểu được,
Chỉ vâng lời tin cậy và ngợi khen.
Rồi ngày mai trong cả cõi vĩnh hằng,
Em thấy rõ mừng vui cảm tạ Chúa.

Bình Luận:

You may also like