Home Dưỡng Linh Ngày 26 – Ở Phía Trước Của Ngôi Đền Thờ Bị Tàn Phá

Ngày 26 – Ở Phía Trước Của Ngôi Đền Thờ Bị Tàn Phá

by SU Việt Nam
30 đọc

Khi ông đứng trước ngôi đền thờ đổ nát, vị thi sĩ đã kêu khóc xin Đức Chúa Trời nhớ lại lúc Ngài giải cứu dân Y-sơ-ra-ên và nhận họ là của riêng Ngài. Ông cũng liệt kê chi tiết những tội lỗi của kẻ thù, những kẻ đã gây ra sự hủy phá này, và cầu xin Đức Chúa Trời giải cứu dân Ngài bằng cánh tay hữu của Ngài.

Thi Thiên 74:1-11

1 Đức Chúa Trời ôi! Vì sao Chúa bỏ chúng con luôn luôn?

Tại sao cơn giận Chúa nổi phừng cùng bầy chiên của đồng cỏ Ngài?

2 Xin nhớ lại hội mà Chúa đã lập từ xưa,

Bộ tộc mà Ngài đã chuộc để làm cơ nghiệp của Ngài;

Cũng xin nhớ đến núi Si-ôn là nơi Chúa đã ngự.

3 Xin Chúa quá bước đến những nơi đổ nát hoàn toàn:

Kẻ thù đã phá hủy hết mọi vật trong nơi thánh.

4 Các cừu địch Chúa gầm thét giữa nơi hội họp;

Chúng dựng cờ lên để làm dấu hiệu.

5 Chúng giống như người đốn cây cầm rìu giơ lên

Chặt đám rừng rậm kia.

6 Bây giờ chúng dùng rìu và búa

Đập bể tất cả vật chạm trổ.

7 Chúng đã phóng hỏa đốt nơi thánh của Chúa,

Triệt hạ và làm ô uế nơi ngự của danh Ngài.

8 Chúng tự nhủ: “Chúng ta hãy nghiền nát chúng.”

Chúng đã đốt các nhà hội của Đức Chúa Trời trong xứ.

9 Chúng con chẳng còn thấy các dấu lạ,

Cũng không còn nhà tiên tri nào nữa;

Và giữa chúng con cũng chẳng ai biết việc nầy sẽ kéo dài bao lâu.

10 Đức Chúa Trời ôi! Kẻ chống nghịch sẽ sỉ nhục Ngài cho đến chừng nào?

Kẻ thù cứ xúc phạm danh Ngài mãi sao?

11 Sao Chúa rút tay lại, tức là tay phải của Ngài?

Xin vung tay ra và tiêu diệt chúng đi!

Suy ngẫm và hiểu 

Là một người đại diện của Y-sơ-ra-ên, vị thi sĩ kêu cầu Đức Chúa Trời giải cứu dân sự, những người đang phải chịu sự chịu khổ nghiệt ngã. Không có nơi nào cho Y-sơ-ra-ên thờ phượng, bởi vì kẻ thù đã hủy phá tất cả các đền thờ của họ, và không có chỗ nào để họ có thể lắng nghe lời của Đức Chúa Trời, như họ vẫn làm trong quá khứ. Ngoài ra, Danh của Đức Chúa Trời bị chế nhạo. Vì thế, vị thi sĩ đã kêu khóc tới Đức Chúa Trời, Đấng dường như đang im lặng và chẳng làm gì, xin Ngài giải quyết tình thế khủng khiếp này (c. 1-11).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

1-2 Đức Chúa Trời là nơi ẩn náu duy nhất, Đấng chúng ta có thể chạy đến vào ngày gian truân. Vị thi sĩ biết điều này và vì thế nương cậy nơi Đức Chúa Trời trong hoàn cảnh ngôi đền thờ bị phá hủy và quốc gia bị trộm cướp. Ông kêu cầu xin Đức Chúa Trời nhớ lại ngày Ngài giải cứu dân Y-sơ-ra-ên, tiếp nhận họ làm chiên của Ngài và ban cho họ xứ Ca-na-an. Liệu có phải con đường duy nhất đến sự sống đối với những Hội Thánh ngày nay là quay trở lại với Đức Chúa Trời, Đấng đã dấy họ lên, và cầu xin sự giải cứu, hay không?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

9 Đối với vị thi sĩ, sự im lặng của Đức Chúa Trời đáng sợ hơn so với ngôi đền thờ bị hủy phá. Chúng ta hãy đừng diễn giải sự im lặng kéo dài của Đức Chúa Trời là sự tán thành của Ngài đối với tình thế hiện tại của chúng ta, nhưng thay vào đó hãy cầu xin Đức Chúa Trời phán với chúng ta ngay bây giờ vào thời điểm này qua Kinh Thánh.

Tham khảo

74:1-11 Thi Thiên này, một bài ai ca của cộng đồng, là một tiếng kêu khóc của sự đau đớn vì sự hủy phá của đền thờ. Nó thuật lại những công việc quyền năng của  Đức Chúa Trời trong quá khứ, đặc biệt là sự Xuất Ai Cập. Những sự kiện trong quá khứ là cơ sở cho lời cầu nguyện này: hãy đừng để cho dân ngoại khinh miệt Đức Chúa Trời, Đấng đã làm những việc quyền năng như vậy.

74:1-3 bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Bởi vì dân sự của Đức Chúa Trời như là chiên của Ngài, xem Thi Thiên 79:13; 100:3. Từ muachuộc được trích từ  Xuất Ai Cập Ký 15:13, 16. Y-sơ-ra-ên là dân của riêng Đức Chúa Trời, vì họ Ngài đã làm những việc vĩ đại trong quá khứ. Điều này khiến thảm họa hiện tại (Thi Thiên 74:3) càng đau đớn hơn.

Cầu nguyện: Thưa Chúa, xin hãy giúp chúng con nhìn vào hình ảnh bị sụp đổ của chúng con, và tìm kiếm Ngài qua sự ăn năn thật sự.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Lu-ca 1-4

Bình Luận:

You may also like