Home Tôi Viết Chọn Lựa

Chọn Lựa

by Thanh Hữu
30 đọc

Ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả. Vậy, hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống, (Phục Truyền Luật Lệ Ký 30:19)

”Chọn lựa” báu vật Chúa cho,
Đặc ân đi với tự do con người.
Điạ đàng Chúa bảo hai ngươi,
Tự do chọn lựa trái tươi trong vườn.

Đừng ăn trái cấm đau thương,
Tâm linh chết mất tai ương suốt đời.
Ađam không có vâng lời,
Chọn ăn trái cấm tưởng đời lên hương.

Nào ngờ hậu quả thảm thương,
Thấy mình lỏa thể, sầu vương. Trễ rồi.
Chúng ta cùng sống trên đời,
Thấy thời gian chảy, thấy Lời Chúa khuyên.

Bạn ơi chọn lấy ưu tiên,
Vâng phục lời Chúa, xa miền tội ô.
Gương: Lót dành lấy tự do,
Chọn nơi đồng tính, sông hồ xanh tươi

Quên đi tội lỗi ngập trời,
Tài sản thiêu đốt, nghìn đời còn ghi.
Cuộc đời sẽ chóng qua đi,
Thịnh vượng chốc lát, còn gì đời sau.

Bạn ơi, ta hãy cùng nhau,
Chọn ơn cứu rỗi, Chúa trao cho mình.
Chọn theo lời hứa Thánh Kinh,
Đường trần an nghĩ, hiển vinh ngàn đời.
Tháng 9 năm 2016

Bình Luận:

You may also like