Home Tôi Viết Người Đến Để Làm Chứng

Người Đến Để Làm Chứng

by Thanh Tân
30 đọc

Ông ý thức được công việc, được sứ mạng của mình. Ông từ bỏ tất cả bởi sự kêu gọi đặc biệt ấy, gia đình , người thân, công việc. Ngay cả cái họ của cha mình cũng không mang. Ông tránh những nơi ở của loài người, bằng lòng sống nơi miền cô tịch hoang vu hiu quạnh.

Ông sinh ra trong thành, trong lòng của Apraham. Là dân có sứ mạng sinh ra Đấng Mêsi. Hàng ngày ông đối diện với núi Nê Bô là nơi mà Môise ước vọng được nhìn thấy Đấng Thánh. Ông từng tắm mình dưới sông Giô Đanh nơi mà bàn chân của anh hùng Giôsue đã từng lội. Ông sống chung miền mà Amot đã chăn bầy và được sự hiện thấy về Vua hầu đến. Ông cũng đã từng đến khe Kê Rít nơi mà chim quạ đã nuôi sống Eli. Ông suy ngẫm sâu xa về lịch sử hiện đang tới tuyệt điểm. Và ông sống vì sứ mạng được kêu gọi của mình.

Chị đói, chịu rét, nuôi mình bằng châu chấu và mật ong rừng để chờ ngày Chúa sử dụng. Ông kiên nhẫn, chịu đựng học tập rèn luyện bỏ xa ham mến thế gian vì ông biết, ông ý thức được những gì sắp đến.

30 tuổi. Đức Chúa Trời kêu gọi ông đi ra vì dân sự đang rên siết dưới ách tôi mọi của La Mã. Ông biết thì và giờ của mình đã đến, ông làm náo loạn tất cả. Họ phải giật mình khi nghe tiếng sang sảng của vị tu sĩ nơi đồng vắng. Quái dị, cường tráng, gan dạ kêu la trên bờ sông Giô Đanh rằng: Đấng giải cứu dự ngôn từ lâu đời nay đã đến. Ông cứ nối tiếp điệp khúc là “Hãy Ăn Năn”.
Ông trở thành 1 hiện tượng, kết quả vô biên 1 cuộc phấn hưng, 1 cuộc cách mạng cho dân chúng. Cả xứ bị rúng động từ cội rễ, kể cả những bậc cầm quyền. Nhiều đoàn dân đông đảo kéo đến xin ông làm lễ Baptem. Ông có ảnh hưởng lớn trên dân chúng, họ sẵn sàng theo ông và nghe lời ông.

Khi dân chúng hoan nghênh ca ngợi ông đến cực độ. Thì Chúa đến theo chương trình của Ngài. Ông làm lễ Baptem cho Đức Chúa Giêxu và tuyên bố Ngài là Đấng Mêsi. Ông biết Ngài mới là Đấng tôn trọng, Đấng cao cả chứ không phải ông. Ông khẳng định mình không đáng mở dây giày cho Ngài. Và tất cả những gì mình làm chỉ để dọn đường cho Ngài đến.

Ông không giữ lại gì cho mình, ông hướng dẫn mọi người, chỉ cho mọi người biết… Kìa Chiên Con của Đức Chúa Trời Đấng đến và cất tội lỗi của thế gian đi.
Sau khi làm xong phần việc của mình ông lẹ làng rời khỏi sân khấu cũng như lúc mình đến. Ông đã thức tỉnh quốc dân ra khỏi cảnh hôn mê, đã giới thiệu Con Đức Chúa Trời với họ, như vậy công việc đã xong.
Chúa phán về ông rằng: trong những người bởi đàn bà sanh ra, không có ai được tôn trọng hơn Giăng Baptip. Đó là phần thưởng lớn với ông.

Một chặng đường ngắn ngủi nhưng thật vĩ đại. Đức Chúa Trời có chương trình cho mỗi con người khi Ngài đặt họ vào thế giới nay.
Vậy chúng ta có thật biết mình phải làm gì trong chỗ đứng của mình chưa? Không biết sân khấu dành cho chúng ta bao lâu nữa sẽ buông xuống. Và có bao nhiêu người qua đời sống của chúng ta biết đến Chiên Con của Đức Chúa Trời
Xưa kia Giăng Baptit hi sinh từ bỏ tất cả vì di ngôn và sứ mạng của Chúa. Chỉ để dọn đường Chúa đến.
Ngày nay chúng ta là Giăng Baptip của thế hệ mình…

( Giăng 1;7)

Nguồn: FB Nguyễn Trung Hiếu

Bình Luận:

You may also like