Thư Mời Kỷ Niệm 30 Năm Thành Lập Viện Thần Học UUC

848

Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam (Vietnamese Theological College) chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập vào thứ bảy, ngày 25 tháng 06 năm 2016.

Thu Gui SV

Bình Luận: