Home Tôi Viết Ân Điển Chúa

Ân Điển Chúa

by Thanh Hữu
30 đọc

Chúa phán: “Ân điển Ta đầy đủ cho con, vì sức mạnh của Ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối.” Vì vậy, tôi rất vui mừng tự hào về những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi (2 Côrinhtô 12:9)

Ta lầm tưởng tình yêu Ngài còn thiếu,
Nên cứ lo, cứ sợ, cứ bồn chồn.
Cố gắng làm, cố tu luyện tốt hơn 1
Hy vọng được Ngài yêu thêm chút nữa.

Ta lầm tưởng tình Ngài thay đổi mãi,
Theo tánh tình, theo xấu tốt nhân sinh.
Chỉ yêu khi, ta ngoan ngoản hiền lành,
Nhưng ‘đại ghét’, ta vô tình phạm tội.

Ta lầm tưởng Chúa nhân từ mở lối,
Chỉ cho người thật tài trí khôn ngoan.
Cho những ai to tiếng trên diễn đàn,
Nhưng quên hẳn người khiêm nhu yên lặng.

Không, Tình yêu Chúa đã ban cho trọn vẹn,
Anh không cần công đức để có thêm.
Ân điển Chúa thật kỳ diệu vượt trên 2
Những kỳ vọng, những ước mơ suy tưởng. 3

Là ân điển, không dựa trên phẩm, lượng,
Không dựa trên tài giỏi, hay khả năng.
Không dựa trên học thức, hay cấp bằng,
Trên đạo đức hay khôn ngoan kinh nghiệm.

Ân điển Chúa, là tình yêu sâu nhiệm,
Ban cho người thiếu tiêu chuẩn định phân.
Để làm xong mục đích Chúa định phần
Bằng năng lực siêu nhiên hay phép lạ.

Bởi ân điển, ta chỉ cần cảm tạ,
Biết ơn Ngài, và trung tín tiến thân.
Dù khó khăn, dù yếu đuối ngàn lần,
Ta tin quyết quyền năng Ngài giúp sức.

Chúa đi trước, Ngài thêm anh sức lực,
Ngài đi cùng, để khích lệ nhủ khuyên.
Ngài đi sau, để phán dạy bảo truyền, 4
Anh bước tới trong niềm tin đắc thắng.

Ân điển đó, vĩ đại hơn quà tặng,
Hơn bạc vàng, hơn châu báu quí kim.
Hơn tiếng tăm, hơn danh vọng anh tìm.
Hãy cảm tạ và biết ơn Cứu Chúa.

Ân điển Chúa không bao giờ tàn rụi,
Còn bây giờ và mãi đến đời sau.
Con hoan ca ân điển thánh muôn màu,
Con chúc tụng tình yêu vô bờ bến.

THANH HỮU
Tháng 6 năm 2015

1. Rôma 3:20
2. 2 Côrinhtô 12: 9
3. Êphêsô 3:20, khải huyền 1:10
4. Êsai 30:21

Bình Luận:

You may also like