Home Văn Nghệ Mùa Xuân Cho Em

Mùa Xuân Cho Em

by Hồ Galilê
30 đọc

 

Em hỏi anh thích nhất mùa gì?
Anh trả lời Mùa Xuân em ơi!
Chao nghiêng cánh én lưng trời
Thích xuân thay lá đất trời hân hoan.

Em hỏi anh yêu nhất mùa gì?
Anh trả lời Mùa Xuân em ơi!
Yêu sao xuân đến nơi nơi
Bao nhiêu vụn vỡ mau rời nhân duyên.

Em hỏi anh mê nhất mùa gì?
Anh trả lời Mùa Xuân em ơi!
Đam mê hương sắc khung trời
Xanh xanh xanh thẩm bầu trời thanh tao.

Em hỏi anh mơ nhất mùa gì?
Anh trả lời Mùa Xuân em ơi!
Ngày xưa còn nhỏ rong chơi
Mẹ may áo mới ngày xuân sang.

Em hỏi anh đắm nhất mùa gì?
Anh trả lời Mùa Xuân em ơi!
Lớn lên anh đắm mặt trời
Cho tia nắng ấm trùng khơi xuân về.

Anh hỏi em lòng em có Chúa?
Em trả lời cô quạnh như xưa…
Sao em hờ hững đong đưa?
Chúa Xuân mời gọi…Em chưa nói gì?

Mùa Xuân đến thầm thì tiếng Chúa!
Em mở lòng… Chúa ngự trị ngay!
Đời em hạnh phúc từ rày…
Chúa Xuân miên viễn… Hạnh thay tâm hồn.

Đời có Chúa bốn Mùa Xuân mãn
Hạ – Thu –  Đông hoàn luân Tạo hóa
Đời em là giấc mơ hoa
Bay cao chẳng mỏi, chạy hoài chẳng nao.*

*- Nhưng ai trông đợi Đức Giê hô va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Êsai 40:31

Hồ Galilê – Xuân Bính Thân 2016.

Bình Luận:

You may also like