Bài Hát Xin Chúa Cứu Gia Đình Con

917
Jazz Singer (editable vector or jpeg image)

Bài hát “Xin Chúa Cứu Gia Đình Con” được cover bởi Tạ Vi Phương (thí sinh từ Hoa Kì) khi tham gia cuộc thi được Nissi United tổ chức

 

Bình Luận: