Home Tin tức Truyền Giảng Tin Lành Tại Thành Phố Đà Nẵng

Truyền Giảng Tin Lành Tại Thành Phố Đà Nẵng

by httlvn.org
30 đọc

Vào tối ngày 20/09/2015 tại thành phố Đà Nẵng tại các Chi Hội Tin Lành Đà Nẵng, Hòa Khánh và Hòa Mỹ diễn ra chương trình truyền giảng trong sự ban phước của Đức Chúa Trời.

Tại Chi Hội Đà Nẵng, Mục sư Nguyễn Xuân Sanh – quản nhiệm Hội Thánh – giảng Tin Lành với chủ đề: “Tôn Giáo và Sự Cứu Rỗi”, dựa trên nền tảng Kinh Thánh Công Vụ 4:12 “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu”, sau lời mời gọi đã có 04 thân hữu bằng lòng cầu nguyện tin nhận Chúa.

Tại Chi Hội Hòa Khánh, với hình thức tọa đàm và giao lưu được tổ chức tại sân nhà thờ cũng đã thu hút một số thân hữu đến tham dự. Sau phần giao lưu thăm hỏi trong tinh thần vui vẻ cùng các thân hữu và ca nhạc thánh, MSNC Võ Quang Nhật đã có lời tâm tình với chủ đề: “Nguồn Gốc Loài Người”, dựa trên nền tảng Kinh Thánh Sáng Thế Ký 2:7 “Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh”. Tạ ơn Chúa có 09 người ăn năn tin nhận Chúa qua chương trình.

Cũng trong thời gian trên tại Chi Hội Hòa Mỹ, chương trình truyền giảng định kỳ, Mục sư Mã Phúc Hiệp – Quản nhiệm Hội Thánh – giảng Tin Lành với chủ đề: “Cuộc Sống Ý Nghĩa” được dựa trên Lời Chúa trong Kinh Thánh Giăng 10: 10b “…còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật”, mặc dầu không có người tin Chúa, song Lời Chúa đã được rao ra, quý thân hữu đến tham dự được nghe Lời Chúa cũng đem lại sự khích lệ cho anh chị em trong Ban Truyền giáo.

Tại HT Đà Nẵng:

Mục sư Nguyễn Xuân Sanh rao giảng Tin Lành.

Mục sư Nguyễn Xuân Sanh rao giảng Tin Lành.

Ban hát Tráng niên.

Ban hát Tráng niên.

Tiết mục tôn vinh Chúa.

Tiết mục tôn vinh Chúa.

Tiết mục tôn vinh Chúa.

Tiết mục tôn vinh Chúa.

5 6

Cầu nguyện cho 04 thân hữu tin Chúa.

Cầu nguyện cho 04 thân hữu tin Chúa.

Tại Hội Thánh Hòa Khánh:

Quang cảnh chương trình.

Quang cảnh chương trình.

Giao lưu với thân hữu.

Giao lưu với thân hữu.

MSNC Võ Quang Nhật rao giảng Tin Lành.

MSNC Võ Quang Nhật rao giảng Tin Lành.

Tiết mục tôn vinh Chúa.

Tiết mục tôn vinh Chúa.

12 13

Cầu nguyện cho 09 thân hữu tin Chúa.

Cầu nguyện cho 09 thân hữu tin Chúa.

Tại Hội Thánh Hòa Mỹ:

Quang cảnh chương trình.

Quang cảnh chương trình.

Mục sư Mã Phúc Hiệp giảng Tin Lành.

Mục sư Mã Phúc Hiệp giảng Tin Lành.

Tiết mục tôn vinh Chúa.

Tiết mục tôn vinh Chúa.

18 19 20 21

Các tiết mục tôn vinh Chúa.

Các tiết mục tôn vinh Chúa.

Hoàng Nguyễn

Bình Luận:

You may also like