Home Tôi Viết Xa Quê

Xa Quê

by Ban Biên Tập
30 đọc

Xa quê, xa những yêu thương
Con đây chỉ biết dựa nương nơi Ngài
Nhiều đêm nước mắc rơi hoài
Tâm giao với Chúa, chính Ngài lau khô
Một mình nhưng chẳng đơn cô
Có Cha đi với còn lo ngại gì
Tay con Cha giữ chặt ghì
Chân Cha đi trước, con thì theo sau
Cuộc đời phước hạnh biết bao
Cha, con song bước cùng nhau chuyện trò

Viết tặng những đứa con xa nhà
Thiên An
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like