Home Tôi Viết Hãy Sợ Đấng Giữ Linh Hồn

Hãy Sợ Đấng Giữ Linh Hồn

by Nguyễn Hữu Tới
30 đọc

Điều chi sợ nhất trên đời.
Có người sợ chết, có người sợ ma.
Người thì sợ vợ hơn cha.
Người thì sợ gái hơn là mẹ yêu.
Sợ hết cái này rồi sợ cái kia
Đủ thứ nỗi sợ mà cho ta phiền.

Sợ ăn, sợ mặc sợ bị điên.
Vì nhắm mắt nghĩ đầu tiên là gì?
Giàu thì sợ cướp, sợ đem cho.
Những người không có công gì với ta.
Nghèo thì sợ đói không có no.
Một lần được hưởng sống cho biết đời.
Nói chung đủ thứ sợ rồi.
Sợ đời nó trắng bạc rồi lại đen.

Hỡi ai đang sợ đừng sợ nữa.
Vì chẳng giết mình chết được đâu.
Nhưng hãy sợ đấng giết mình sẽ chết.
Vì linh hồn do Ngài giữ trong tay.

“28 – Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục” – Mathiơ 10:28.

Nguyễn Hữu Tới

 

Bình Luận:

You may also like