Home Lời ChứngCầu Thay Ra Mắt Chuyên Mục Cầu Thay

Ra Mắt Chuyên Mục Cầu Thay

by Ban Biên Tập
30 đọc

cauthay

Chúng ta có thể cho anh em mình nhiều thứ, và trong số đó lời cầu nguyện là điều quí nhất. Chúng ta có thể nhận được nhiều thứ từ anh em mình, và trong số đó sự cầu thay là điều đáng trân trọng nhất. Khi ai đó quì gối xuống cầu nguyện vì một ai đó, nguồn phước từ Thiên Thượng bắt đầu tuôn đổ, không chỉ cho người được cầu nguyện mà còn cho chính người đang cầu thay. Những vết thương lòng được rịt lại, nan đề được giải quyết và bệnh tật được chữa lành … Chúa đang lắng nghe. Còn chúng ta hãy mở miệng. Không chỉ cho riêng mình, người thân của mình mà còn cho những anh em cùng đức tin trong Đấng Christ.

Nhấp vào banner như trên ở trang chủ để cùng tham gia cầu nguyện cũng như gởi yêu cầu để nhiều anh em “quỳ gối” với bạn. Bạn cũng hãy chia sẻ những ơn phước Chúa ban qua sự tương giao với Ngài, sự đáp ứng qua lời cầu thay để anh em cùng được khích lệ.

 

 

Bình Luận:

You may also like