Home Tin Vắn Bà Nguyễn Thị Son Về Nước Chúa

Bà Nguyễn Thị Son Về Nước Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Bà Nguyễn Thị Son là người rất tin kính Chúa và là vợ của Mục sư Nguyễn Văn Sen thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Miền Nam từ thời kỳ khai mở. Ông bà là người đầu tiên xây dựng nhà thờ của Chi Hội Phú Xuân – Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Miền Nam và họ đã giữ vững đức tin vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn trong lịch sử của Tin Lành Việt nam đến nay.

Trưởng Nam của Mục sư Nguyễn Văn Sen và bà Nguyễn Thị Son là Mục sư Nguyễn Liên Lực, hiện đang là Giáo sĩ lưu động của LCMS và cũng là người đưa nền tảng Thần học Lutheran vào Việt Nam để hình thành Hội Thánh Lutheran Việt Nam trong thánh ý Chúa.

Kính xin Quý tôi tớ Chúa cùng hết thảy anh chị em trong cùng đức tin cùng dành thời gian để cầu thay và an ủi tang quyến.
1

Bình Luận:

You may also like