Home Văn Nghệ Xuân Phước Hạnh

Xuân Phước Hạnh

by Ban Biên Tập
30 đọc

“Phúc cho người có lỗi được tha thứ,
Tội được Chúa xóa bôi.
Phúc cho người được Chúa Hằng Hữu ân xá,
Hồn được lâng lâng”.

Thi Thiên 32:1-2 (Bản Diễn ý)

Mùa xuân đến khí trời se lạnh
Lộc chồi non chổi dậy sau đông
Ngọn cây tia nắng phớt hồng
Mưa đông vừa dứt, lúa đồng trổ bông.

Mùa xuân đến mây hồng bàng bạc
Dưới trời xuân chim hót líu lo
Mái chèo khua nhịp mủi đò
Ngàn dâu xanh biếc giọng hò ai xa?

Mùa xuân đến thướt tha tà áo
Má thêm hồng thôn nữ song đôi
Trầu xanh xanh ngắt tường vôi
Chích chòe cao giọng, sẻ mồi ụ rơm…

Mùa xuân đến tóc thơm vai má
Môi ửng hồng như đóa đào duyên
Mai vàng mấy dải chợ phiên
Quế lan tím biếc nắng nghiêng nghiêng chiều.

Mùa xuân đến tình duyên e ấp
Trai gái làng tấp nập du xuân
Nam thanh nữ tú dập dìu
Ngẫu giai Thiên định tình yêu từ Trời. *

Mùa xuân đến ơn Chúa đầy vơi!
Tha tội lỗi… Con Trời đã đến
Kỷ nguyên ân điển mông mênh
Chúa Cha ân xá tội nên trắng ngần.

Mùa xuân đến ta hãy tri ân
Ân Tạo hóa ngàn lần không đủ
Tội ta Chúa rũ không xu
Không tiền chẳng cắc… Lòng tu sửa lòng.

Mùa xuân đến phước hạnh đầy đong
Từ Thập giá trả xong đòi hỏi
Nợ ta Chúa đã quên hoài
Nhưng ta nên nhớ ta loài vong ơn!

Mùa xuân đến phước hạnh nguồn cơn
Nhớ ơn Chúa muôn đời không lãng…
Xuân sang phước hạnh Thiên đàng
Ban cho con sống ngày vàng trần ai.

Dẫu cuộc sống dặm dài thử thách
Cám dỗ vây ngày ấy… vẫn còn
Nhưng lòng hứa nguyện đồi non
Quyết tâm giữ vẹn tình con với Ngài.

Mùa xuân đến hạnh phúc láng lai
Ôi! Sung sướng ơn Ngài muôn thuở
Lòng hèn sức mọn đơn sơ
Một lòng trung tín tôn thờ Chúa xuân.

Ghi chú: * Có câu: “Lương nhơn do túc đế, giai ngẫu tự Thiên thành”. 

Hồ Thi Thơ – Xuân Ất Mùi 2015
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like