Home Văn Nghệ Đêm Vui Trần Thế

Đêm Vui Trần Thế

by Ban Biên Tập
30 đọc

Đêm vui trần thế tiếng thiên binh
Vang vọng trời cao thật hiển vinh
Loan báo tin mừng từ thiên thượng
Một Đấng Cứu Tinh đã hạ sinh.

Đêm vui trần thế khắp bầu trời
Một ánh sao thần lấp lánh soi
Lương tri bác sĩ như bừng tỉnh
Nhận biết Thần Nhân xuống cõi đời.

Đêm vui trần thế bọn chăn chiên
Đốt lửa canh bầy giấc chẳng yên
Nghe tiếng thiên thần chân vội bước
Vào thành tìm Đấng được loan tin.

Đêm vui trần thế tận Đông Phương
Bác sĩ nhìn sao vượt dặm trường
Mang theo lễ vật tôn thờ Chúa
Một dược, vàng ròng với nhũ hương.

Đêm vui trần thế Chúa yêu thương
Sinh tại chuồng chiên chỗ tầm thường
Thân không chăn ấm nằm trơ trọi
Trong máng rơm khô chẳng nệm giường.

Đêm vui trần thế Chúa vào đời
Bày tỏ TIN LÀNH khắp mọi nơi
Công hầu, bá tước… người dân giả
Ai mở lòng ra hưởng phước Trời.

Đêm vui trần thế Chúa ban cho
Con viết dâng Ngài mấy vần thơ
Tôn vinh, ca ngợi tình yêu Chúa
Đất rộng, trời cao…khó sánh so.

Hoàn Viên
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com 

Bình Luận:

You may also like