Home Tin tức Lễ Cảm Tạ Chúa Tại HTTL Núi Sập – Tỉnh An Giang

Lễ Cảm Tạ Chúa Tại HTTL Núi Sập – Tỉnh An Giang

by Ban Biên Tập
30 đọc

HT Núi Sập cảm tạ Chúa để muốn thuật lại với tôi con Chúa về công việc Chúa đã làm, chính vì vậy Hội Thánh chọn câu Kinh Thánh trong Thi Thiên 75:1 “Hỡi Đức Chúa Trời, chúng tôi cảm tạ Chúa; Chúng tôi cảm tạ vì danh Chúa ở gần. Người ta thuật lại công việc lạ lùng của Chúa” để làm câu câu gốc cho chương trình.

Trải qua những giai đoạn khủng hoảng trong nội bộ, nay Hội Thánh Chúa vững vàng hơn, mạnh mẽ hơn trong sự thờ phượng và hầu việc Chúa. Nhà thờ được tu chỉnh lại, trong Hội Thánh có niềm vui và đồng công cộng tác với Quản nhiệm để xây dựng Hội Thánh trong việc tổ chức và tâm linh. Nhân cơ hội nầy Hội Thánh đã mời các Hội Thánh lân cận để đồng thanh cảm tạ Chúa, có khoảng 300 người tham dự.

Hội Thánh Tin Lành Núi Sập đã ca ngợi Chúa bài thánh ca “Trọn Đời Ngợi Khen” để bài tỏ nguyện vọng của mình, ban hát của các Hội Thánh hiện diện lần lượt ca ngợi Chúa qua các nội dung tin cậy, vui mừng và bước đi trong tấm lòng phục vụ.

Mục Sư Thái Phước Trường – Phó Hội trưởng I đã chia sẻ Lời Chúa với chủ đề “Nhìn Lại Để Cảm Tạ”, Lời Chúa kích lệ, thúc giục người nghe cần phải nhận biết công việc của Chúa làm trên Hội Thánh, đồng thời sự cảm tạ của con dân Chúa không chỉ dừng lại ở trong vòng con cái Ngài mà còn phải có tác động đến những người chưa thuộc về Chúa, để họ nghe thấy những việc lạ lùng của Chúa trên con dân Ngài.

Chương trình diễn ra chỉ trong một buổi chiều Chúa nhật nhưng đã để lại sự thỏa lòng cho Hội Thánh Núi Sập và người tham dự. Cầu xin Chúa ban cho Hội Thánh Núi Sập biết cảm tạ Chúa trong mọi sự và tiến tới bằng những bước tin cậy, vâng phục mà hết lòng hầu việc Chúa.

Một số hình ảnh:

LỄ CẢM TẠ CHÚA TẠI HTTL NÚI SẬP – TỈNH AN GIANG
MSNC Lê Tấn Cam – Quản nhiệm Chi Hội Núi Sập chào mừng

LỄ CẢM TẠ CHÚA TẠI HTTL NÚI SẬP – TỈNH AN GIANG
MS Cao Văn Hoàng cầu nguyện khai lễ

LỄ CẢM TẠ CHÚA TẠI HTTL NÚI SẬP – TỈNH AN GIANG
Quang cảnh chương trình

LỄ CẢM TẠ CHÚA TẠI HTTL NÚI SẬP – TỈNH AN GIANG

LỄ CẢM TẠ CHÚA TẠI HTTL NÚI SẬP – TỈNH AN GIANG
Các ban hát tôn vinh Chúa

LỄ CẢM TẠ CHÚA TẠI HTTL NÚI SẬP – TỈNH AN GIANG

LỄ CẢM TẠ CHÚA TẠI HTTL NÚI SẬP – TỈNH AN GIANG

LỄ CẢM TẠ CHÚA TẠI HTTL NÚI SẬP – TỈNH AN GIANG

LỄ CẢM TẠ CHÚA TẠI HTTL NÚI SẬP – TỈNH AN GIANG

LỄ CẢM TẠ CHÚA TẠI HTTL NÚI SẬP – TỈNH AN GIANG

LỄ CẢM TẠ CHÚA TẠI HTTL NÚI SẬP – TỈNH AN GIANG

LỄ CẢM TẠ CHÚA TẠI HTTL NÚI SẬP – TỈNH AN GIANG

LỄ CẢM TẠ CHÚA TẠI HTTL NÚI SẬP – TỈNH AN GIANG

LỄ CẢM TẠ CHÚA TẠI HTTL NÚI SẬP – TỈNH AN GIANG
MS Thái Phước Trương chia sẻ Lời Chúa

LỄ CẢM TẠ CHÚA TẠI HTTL NÚI SẬP – TỈNH AN GIANG
Tặng quà lưu niệm cho Mục sư diễn giả và các tôi tờ Chúa hiện diện

Mục sư Cao Văn Hoàng
Nguồn Hoithanhtinlanhvietnam.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like