Home Tin tức Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Bến Tre 2014

Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Bến Tre 2014

by Ban Biên Tập
30 đọc

Có hơn 500 tín hữu thuộc 15 Hội Thánh, Hội Nhánh, Điểm Nhóm trong tỉnh cùng với các đầy tớ Chúa trong và ngoài tỉnh đến tham dự chương trình. Đặc biệt, Hội đồng còn được vinh dự đón tiếp các Mục sư trong Ban Trị sự TLH và Hội đồng Giáo phẩm.

Với nền tảng Kinh Thánh trong II Ti-mô-thê 1:1-14, Mục sư Thái Phước Trường – Phó Hội trưởng I HTTLVN (MN) – diễn giả của Hội đồng, đã mang đến cho tôi con Chúa một sứ điệp đầy khích lệ qua chủ đề “Phó Thác”. Sứ điệp kêu gọi hết thảy con dân Chúa phó thác đời sống mình cho Chúa dẫn dắt, để Chúa toàn quyền sử dụng cuộc đời mình làm công cụ hữu ích cho Nước Trời.

Nhân dịp Hội đồng, Mục sư Trương Thanh Thiên Ân – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bến Tre – lược thuật lại công việc Chúa tại tỉnh Bến Tre trong thời gian gần đây, cũng nêu một vài gợi ý lập ra hướng phát triển cho tương lai.

Hội đồng kết thúc lúc 11 giờ 30 sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Tăng Văn Hi, và mọi người cùng bước vào bàn tiệc thông công trong sự vui mừng thỏa nguyện.

Cảm tạ Chúa đã cho Hội đồng diễn ra cách thành công tốt đẹp, vinh hiển Danh Chúa, mang đến sự gây dựng đức tin cho quý tôi con Chúa. Mọi người mong ước sẽ tiếp tục được tham dự Hội đồng vào năm sau.

Một số hình ảnh:

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH BẾN TRE 2014
Ban hát dẫn hướng dẫn Hội đồng tôn vinh Chúa.

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH BẾN TRE 2014
MSNC Huỳnh Công Danh – Ủy viên BĐD – hướng dẫn chương trình Bồi linh.

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH BẾN TRE 2014
Mục sư Trí sự Ngô Văn Bửu cầu nguyện dâng chương trình cho Chúa.

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH BẾN TRE 2014
Quí tôi con Chúa tham dự Hội đồng.

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH BẾN TRE 2014
Ban hát lễ HT Tiên Thủy tôn vinh Chúa.

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH BẾN TRE 2014
Ban hát lễ khu vực 1 (HT Ba Tri, Hưng Nhượng, Bến Tre, Tân Thạch, Cồn Cát) tôn vinh Chúa.

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH BẾN TRE 2014
Ban hát lễ khu vực 2 (HT Chợ Lách, Tiên Thủy, Sơn Hòa, Mỏ Cày, Thạnh Phú) tôn vinh Chúa.

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH BẾN TRE 2014
Ban hát lễ khu vực 3 (HT Bình Đại, Lộc Thuận, Tam Hiệp, Giao Hòa, Quới Sơn) tôn vinh Chúa.

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH BẾN TRE 2014
Mục sư Trương Thanh Thiên Ân lược thuật công việc Chúa trong tỉnh.

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH BẾN TRE 2014
Quí Mục sư – Truyền đạo tôn vinh Chúa.

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH BẾN TRE 2014
Mục sư Thái Phước Trường ban sứ điệp Bồi linh.

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH BẾN TRE 2014
Mục sư Tăng Văn Hi cầu nguyện chúc phước.

Mục sư Trương Thanh Thiên Ân
Nguồn Hoithanhtinlanhvietnam.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like