Home Tin tức Chương Trình Truyền Giảng Định Kỳ Tại HT Tân An – Long An

Chương Trình Truyền Giảng Định Kỳ Tại HT Tân An – Long An

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mở đầu chương trình, cô Hồng Yến tập cho những người tham dự tôn vinh Chúa bài hát Con Đường Duy Nhất, qua bài hát thấy được chỉ có Chúa Giê-xu là con đường duy nhất để qua đó con người có thể vào được Thiên quốc.

Chương trình có khoảng 30 người tham dự. Mục sư Huỳnh Phi Toàn chia sẻ Phúc Âm nương trên Lời Chúa trong Giăng 17:3 với chủ đề “Sự sống đời đời”. Chỉ có một câu Kinh Thánh nhưng mang toàn bộ sứ điệp về sự cứu rỗi, đó là ai tin Đức Chúa Trời có một và thật cùng với sự nhìn biết Chúa thì có sự sống đời đời.

Sau lời mời gọi tiếp nhận Chúa của Truyền đạo Ngô Hồng Quân đã có 4 thân hữu bằng lòng tiếp nhận Chúa để nhận được sự sống đời đời.

Buổi truyền giảng được diễn ra trong sự tể trị của Chúa. Mặc dù rất ít người tham dự chương trình, tuy nhiên Hội Thánh vẫn trung tín trong việc rao giảng Phúc Âm cứu tội nhân; nhưng cảm tạ Chúa vô cùng, vì qua đó Chúa đã cứu thêm người vào vương quốc của Ngài.

Xin quý tôi con Chúa cầu nguyện để công tác này được duy trì và phát triển trong tương lai bởi những người đáp ứng lời mời gọi của Chúa cho cánh đồng đã chín vàng.

Một số hình ảnh:

THÁNH NHẠC TRUYỀN GIẢNG TẠI HỘI THÁNH TIN LÀNH TÂN AN - LONG AN.
Ban Hát lễ tráng niên tôn vinh Chúa bài hát “Tôn vinh Đức Chúa Trời”

THÁNH NHẠC TRUYỀN GIẢNG TẠI HỘI THÁNH TIN LÀNH TÂN AN - LONG AN.
Cô Lê Hồng Yến hướng dẫn chương trình

THÁNH NHẠC TRUYỀN GIẢNG TẠI HỘI THÁNH TIN LÀNH TÂN AN - LONG AN.
Đơn ca Phúc Hậu với bài hát “Yêu thương và tha thứ”

THÁNH NHẠC TRUYỀN GIẢNG TẠI HỘI THÁNH TIN LÀNH TÂN AN - LONG AN.
Đơn ca Minh Phượng “Tìm về Giê-xu”

THÁNH NHẠC TRUYỀN GIẢNG TẠI HỘI THÁNH TIN LÀNH TÂN AN - LONG AN.
Đơn ca Tấn Ngọc “Bước chân con trở về”

THÁNH NHẠC TRUYỀN GIẢNG TẠI HỘI THÁNH TIN LÀNH TÂN AN - LONG AN.
Mục sư Huỳnh Phi Toàn chia sẻ Lời Chúa

THÁNH NHẠC TRUYỀN GIẢNG TẠI HỘI THÁNH TIN LÀNH TÂN AN - LONG AN.
Truyền đạo Ngô Hồng Quân hướng dẫn thân hữu cầu nguyện tin Chúa

Salem
Nguồn Hoithanhtinlanhvietnam.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like