Home Văn Nghệ Mừng Ngày Lễ Mẹ

Mừng Ngày Lễ Mẹ

by Ban Biên Tập
30 đọc

M  Mừng Ngày Lễ Mẹ tháng năm
Ư  Ước chi Mẹ sống thêm phần con chăm
N  Nay người khuất bóng đoài non
G  Gian truân bỏ mặc cho hồn hưởng ân.

N  Nghe lòng một thoáng bâng khuâng!
 Giã từ con cháu…ấy lần chia ly
A  An lòng…dẫu lúc phân kỳ!
Y Yêu thương hy vọng mỗi khi nguyện cầu.

 Lòng ANH nhung nhớ đêm thâu!
Ê  Êm êm giai điệu ngân câu thơ tình.
M  Mừng Ngày Lễ Mẹ an sinh
E  Em dâng lên Mẹ chân tình bài thơ.

Ngày Lễ Mẹ 11 Tháng 05 Năm 2014.

Hồ Galilê
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like