Home Tin tức Truyền Giảng Phục Sinh Tại Chi Hội Vĩnh Phước – Nha Trang

Truyền Giảng Phục Sinh Tại Chi Hội Vĩnh Phước – Nha Trang

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sau khi Mục sư Phan Văn Cử cầu nguyện khai lễ, các bài hát, clip, múa minh họa tôn vinh Chúa bày tỏ tình yêu thập tự giá của Ngài. Mục sư Võ Văn Tự Cường giải bày Lời Chúa giúp cho thân hữu biết rõ ý nghĩa của thập tự giá mà Chúa Giê-xu phải mang là giá trả để cho con người được nhận lấy sự sống.

MSNC Đinh Thuận có lời kêu gọi thân hữu. Cảm tạ Chúa có 12 thân hữu bước lên cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Buổi thánh nhạc truyền giảng kết thúc lúc 21 giờ trong niềm vui hân hoan của Hội Thánh.

Một số hình ảnh:

TRUYỀN GIẢNG PHỤC SINH TẠI CHI HỘI VĨNH PHƯỚC – NHA TRANG
Quang cảnh

TRUYỀN GIẢNG PHỤC SINH TẠI CHI HỘI VĨNH PHƯỚC – NHA TRANG
Mục sư Phan Văn Cử cầu nguyện khai lễ

TRUYỀN GIẢNG PHỤC SINH TẠI CHI HỘI VĨNH PHƯỚC – NHA TRANG
Các tiết mục tôn vinh Chúa trong chương trình

TRUYỀN GIẢNG PHỤC SINH TẠI CHI HỘI VĨNH PHƯỚC – NHA TRANG
Các tiết mục tôn vinh Chúa trong chương trình

TRUYỀN GIẢNG PHỤC SINH TẠI CHI HỘI VĨNH PHƯỚC – NHA TRANG
Các tiết mục tôn vinh Chúa trong chương trình

TRUYỀN GIẢNG PHỤC SINH TẠI CHI HỘI VĨNH PHƯỚC – NHA TRANG
Các tiết mục tôn vinh Chúa trong chương trình

TRUYỀN GIẢNG PHỤC SINH TẠI CHI HỘI VĨNH PHƯỚC – NHA TRANG
Các tiết mục tôn vinh Chúa trong chương trình

TRUYỀN GIẢNG PHỤC SINH TẠI CHI HỘI VĨNH PHƯỚC – NHA TRANG
Các tiết mục tôn vinh Chúa trong chương trình

TRUYỀN GIẢNG PHỤC SINH TẠI CHI HỘI VĨNH PHƯỚC – NHA TRANG
Mục sư Võ Văn Tự Cưởng chia sẻ Phúc Âm

TRUYỀN GIẢNG PHỤC SINH TẠI CHI HỘI VĨNH PHƯỚC – NHA TRANG
Kêu gọi tiếp nhận Chúa

TRUYỀN GIẢNG PHỤC SINH TẠI CHI HỘI VĨNH PHƯỚC – NHA TRANG
 Cầu nguyện cho thân hữu tiếp nhận Chúa.

Theo MSNC Đinh Thuận – Hoithanhtinlanhvietnam.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like