Home Tin tức Chương Trình Thánh Nhạc Truyền Giảng Tại Bù Đăng

Chương Trình Thánh Nhạc Truyền Giảng Tại Bù Đăng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ở khu vực này, tháng 4 là tháng mùa mưa, nên việc tổ chức ngoài trời là việc hết sức trở ngại, đặc biệt với chương trình lớn với quy mô ngàn người tham gia. Nhờ sự cầu nguyện bằng đức tin của các tôi con Chúa tại đây, Chúa đã bày tỏ phép lạ lớn lao đó là Chúa chỉ cho mưa vài hạt không làm ảnh hưởng cho chương trình.

Cám ơn Chúa lúc 19 giờ 30 ngày 18/4/2014 chương trình được bắt đầu diễn ra với hơn 3.000 người tham (hơn 300 thân hữu được mời). Sau lời kêu gọi của Mục sư Trần Thế Thiên Phước, có hơn 133 thân hữu tiếp nhận Chúa.

Cám ơn Chúa khi thực hiện theo đại mạng lệnh của Chúa, thì Hội Thánh càng kinh nghiệm phép lạ lớn lao mà Chúa đem đến. Xin tiếp tục cầu nguyện để khu vực nơi đây tiếp tục thực hiện tốt đại mạng lệnh của Chúa và để nhiều thân hữu tin nhận Chúa và Danh Chúa được vinh hiển!

Một số hình ảnh:

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH NHẠC TRUYỀN GIẢNG TẠI BÙ ĐĂNG.
Công tác chuẩn bị cho chương trình truyền giảng

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH NHẠC TRUYỀN GIẢNG TẠI BÙ ĐĂNG.
MSNC Điểu Noihs chào mừng

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH NHẠC TRUYỀN GIẢNG TẠI BÙ ĐĂNG.
Quang cảnh chương trình

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH NHẠC TRUYỀN GIẢNG TẠI BÙ ĐĂNG.
Quang cảnh chương trình

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH NHẠC TRUYỀN GIẢNG TẠI BÙ ĐĂNG.
Tôn vinh Chúa

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH NHẠC TRUYỀN GIẢNG TẠI BÙ ĐĂNG.
Tôn vinh Chúa

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH NHẠC TRUYỀN GIẢNG TẠI BÙ ĐĂNG.
Tôn vinh Chúa

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH NHẠC TRUYỀN GIẢNG TẠI BÙ ĐĂNG.
Tôn vinh Chúa

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH NHẠC TRUYỀN GIẢNG TẠI BÙ ĐĂNG.
MS Hội trưởng giảng lời Chúa

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH NHẠC TRUYỀN GIẢNG TẠI BÙ ĐĂNG.
MS Điểu M’Dung Trưởng ban Đại diện tri ân

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH NHẠC TRUYỀN GIẢNG TẠI BÙ ĐĂNG.
MS Trần Thế Thiên Phước – Ủy viên TLH, Mục vụ tỉnh Bình Phước – kêu gọi thân hữu tiếp nhận Chúa

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH NHẠC TRUYỀN GIẢNG TẠI BÙ ĐĂNG.
MS Hội trưởng giảng cầu nguyện chúc phước

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH NHẠC TRUYỀN GIẢNG TẠI BÙ ĐĂNG.
Toàn ban và tổ chức chụp lưu niệm

Theo TĐ Điểu Mơ Luê – Hoithanhtinlanhvietnam.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com 

Bình Luận:

You may also like