Home Tin tức Hội Đồng Bồi Linh Thành Phố Cần Thơ Lần Thứ 17

Hội Đồng Bồi Linh Thành Phố Cần Thơ Lần Thứ 17

by Ban Biên Tập
30 đọc

Chương trình buổi sáng, Truyền đạo Võ Chí Công – Phụ tá QNHT Phong Điền – hướng dẫn chương trình với bài thánh ca 26 – “Chúc Cho Đấng Ngồi Trên Ngôi” và Thánh ca 319 – “Lo Làm Việc Mau Đêm Đến Kia” giục lòng tôi con Chúa tham dự Hội đồng Bồi linh hướng về chủ đề Hội đồng.

Mục sư Lê Hoàng Long – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành Cần Thơ – cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa và chào mừng, tuyên bố khai mạc Hội đồng. Sau những bài hát tôn vinh Chúa của các HT: An Phú, Bình Thủy, Cái Răng; Mục sư Nguyễn Hữu Bình đã dùng Lời Chúa khích lệ Hội đồng qua sứ điệp bồi linh “Để Sống Cách Ý Nghĩa”, Kinh Thánh nền tảng II Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-5.

Buổi chiều, Truyền đạo Hà Hữu Nghĩa – Phụ tá QNHT Cần Thơ – hướng dẫn Hội đồng ngợi khen Chúa thánh ca 327 – “Hãy Chiếu Giống Hải Đăng” hướng Hội Thánh lòng dặn lòng nhờ Chúa giúp sức, chiếu sáng như đuốc trong thế gian, vững bước hầu việc Chúa.

Sau khi các ban hát lễ Hội Thánh tôn vinh Chúa, Mục sư diễn giả rao giảng sứ điệp bồi linh qua chủ đề “Đồng Công Hầu Việc Chúa” dựa trên Kinh Thánh nền tảng I Cô-rinh-tô 3:4-8.

Tạ ơn Chúa qua Hội đồng bồi linh Tp. Cần Thơ lần thứ 17, con dân Chúa được khích lệ càng hơn trên bước đường thờ phượng, hầu việc Chúa, nhận được sự kêu gọi của Chúa cam kết hầu việc Chúa theo ơn Chúa ban, luôn nhờ Chúa Thánh Linh dẫn dắt bước theo Chúa rao giảng Tin Lành mọi lúc, mọi nơi như nội dung bài thánh ca 329 “Báo Tin Lành” đến từ Ban Chấp sự 6 Hội Thánh góp phần tôn vinh Chúa.

Xin Chúa ban năng lực đến tất cả tôi con Chúa tham dự được giống Chúa càng hơn, ngỏ hầu hoàn thành nhiệm vụ Chúa giao, đồng một lòng, hiệp một ý gây dựng phát triển Hội Thánh đáp ứng lời kêu gọi của Chúa trên mỗi người. 

Một số hình ảnh:

HỘI ĐỒNG BỒI LINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ LẦN THỨ 17
Quang cảnh ngày Hội Đồng Bồi linh

HỘI ĐỒNG BỒI LINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ LẦN THỨ 17
MS Lê Hoàng Long cầu nguyện, chào mừng và tuyên bố khai mạc.

HỘI ĐỒNG BỒI LINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ LẦN THỨ 17
Ban hát lễ HT An Phú vôn vinh Chúa

HỘI ĐỒNG BỒI LINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ LẦN THỨ 17
Ban hát lễ HT Bình Thủy tôn vinh Chúa

HỘI ĐỒNG BỒI LINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ LẦN THỨ 17
Ban hát lễ HT Cái Răng tôn vinh Chúa

HỘI ĐỒNG BỒI LINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ LẦN THỨ 17
MS Nguyễn Hữu Bình chia sẻ Lời Chúa

HỘI ĐỒNG BỒI LINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ LẦN THỨ 17
Ban hát lễ HT Cần Thơ tôn vinh Chúa

HỘI ĐỒNG BỒI LINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ LẦN THỨ 17
Ban hát lễ HT Ô Môn tôn vinh Chúa

HỘI ĐỒNG BỒI LINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ LẦN THỨ 17
Ban hát lễ HT Phong Điền tôn vinh Chúa

HỘI ĐỒNG BỒI LINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ LẦN THỨ 17
Hình lưu niệm Mục sư – Truyền đạo – Chấp sự khu vựcTP Cần Thơ

Huỳnh Văn Thạch – Hoithanhtinlanhvietnam.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like