Home Tin tức 5000 Người Bahnar Tham Dự Hội Đồng Bồi Linh Tại Gia Lai

5000 Người Bahnar Tham Dự Hội Đồng Bồi Linh Tại Gia Lai

by Ban Biên Tập
30 đọc

Trong thời gian gần đây, Chúa đã thăm viếng, phấn hưng các Hội Thánh người Bahnar. Tinh thần con cái Chúa sốt sắng, mạnh mẽ, hiệp nhất với nhau. Với lòng khao khát lắng nghe Lời Chúa, con cái Chúa đã đến rất đông, số lượng khoảng trên năm ngàn người.

Đến dự Hội đồng có:

– MS Phan Vĩnh Cự, Hội trưởng HTTLVN (MN), diễn giả của Hội đồng.

– MS Siu Tum, UV TLH, Ủy viên mục vụ tỉnh Gia Lai.

– MS Huỳnh Duy Linh, Trưởng Ban Đại diện tỉnh Gia Lai; cùng các Mục sư, MSNC, Truyền đạo, TĐTN khu vực Bahnar.

– Khoảng 5000 tín hữu Bahnar trong khu vực.

Chủ đề Hội đồng: “Sống Theo Chúa Mỗi Ngày”, câu gốc: “Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có” – Phi-lip 2:5.

Trước hết, Truyền đạo Byưm cùng với ban hát dẫn hướng dẫn Hội đồng ca ngợi Chúa. MS Hninh hướng dẫn chương trình buổi sáng; MSNC Hoàng Angưn, Trưởng Ban tổ chức Hội đồng, giới thiệu và chào mừng đại biểu. MS Siu Tum cầu nguyện dâng chương trình Hội đồng trong sự dẫn dắt của Chúa. MS Huỳnh Duy Linh đọc lời khai mạc hội đồng.

Buổi sáng khai mạc và bồi linh có nhiều ban hát lớn các Hội Thánh ca ngợi Chúa: ca đoàn Chi Hội Plei Brel Dôr; ca đoàn Chi Hội Kông Brech, ca đoàn Chi Hội Plei Piơm, ca đoàn Chi Hội Đe Rơng; ca đoàn Chi Hội Kơtu Wâu. Buổi chiều cũng còn nhiều ban hát tiếp tục ca ngợi Chúa.

MS Phan Vĩnh Cự giảng bồi linh cho Hội đồng buổi sáng với chủ đề “Đồng Tâm Tình Như Đấng Christ”, dựa trên nền tảng Thánh Kinh trong Phi-lip 2:1-11; chủ đề vào buổi chiều: “Hãy Sống Như Đấng Christ”, dựa trên Ma-thi-ơ 9:35-38. Hội đồng hết sức cảm động khi nghe Lời Chúa.

MSNC Hoàng Angưn có lời tri ân đến các đầy tớ Chúa, các Hội Thánh, đặc biệt Chi Hội Plei Brel Dôr. Ban Tổ chức tặng quà cho Chi Hội Plei Brel Dôr và các đầy tớ Chúa.

MS Uyên, UV BĐD, đặc trách khu vực Bahnar, đọc lời bế mạc Hội đồng. Hội đồng cùng hát “Xin Cha đưa anh khi mưa nắng hè đông” bằng tiếng Bahnar. Hội đồng kết thúc sau lời cầu nguyện chúc phước của MS Úy.

Xin quý tôi con Chúa gần xa tiếp tục cầu nguyện cho các Hội Thánh người Bahnar được mạnh mẽ và nhiều người được cứu.

Một số hình ảnh:

5.000 NGƯỜI BAHNAR DỰ HỘI ĐỒNG BỒI LINH TẠI TỈNH GIA LAI
Quang cảnh bên ngoài nhà thờ

5.000 NGƯỜI BAHNAR DỰ HỘI ĐỒNG BỒI LINH TẠI TỈNH GIA LAI
Quang cảnh bên ngoài

5.000 NGƯỜI BAHNAR DỰ HỘI ĐỒNG BỒI LINH TẠI TỈNH GIA LAI
MS Hninh hướng dẫn chương trình

5.000 NGƯỜI BAHNAR DỰ HỘI ĐỒNG BỒI LINH TẠI TỈNH GIA LAI
MS Siu Tum cầu nguyện khai lễ

5.000 NGƯỜI BAHNAR DỰ HỘI ĐỒNG BỒI LINH TẠI TỈNH GIA LAI
Bên trong nhà thờ

5.000 NGƯỜI BAHNAR DỰ HỘI ĐỒNG BỒI LINH TẠI TỈNH GIA LAI
MSNC Hoang Angưn giới thiệu và chào mừng đại biểu

5.000 NGƯỜI BAHNAR DỰ HỘI ĐỒNG BỒI LINH TẠI TỈNH GIA LAI
Ca đoàn Plei Brel Dôr ca ngợi Chúa.

5.000 NGƯỜI BAHNAR DỰ HỘI ĐỒNG BỒI LINH TẠI TỈNH GIA LAI
MS Huỳnh Duy Linh đọc diễn văn khai mạc Hội đồng.

5.000 NGƯỜI BAHNAR DỰ HỘI ĐỒNG BỒI LINH TẠI TỈNH GIA LAI
Ca đoàn Hội Thánh Kông Brech ca ngợi Chúa

5.000 NGƯỜI BAHNAR DỰ HỘI ĐỒNG BỒI LINH TẠI TỈNH GIA LAI
Ban hát tôn vinh Chúa

5.000 NGƯỜI BAHNAR DỰ HỘI ĐỒNG BỒI LINH TẠI TỈNH GIA LAI
Ban hát tôn vinh Chúa

5.000 NGƯỜI BAHNAR DỰ HỘI ĐỒNG BỒI LINH TẠI TỈNH GIA LAI
MS Phan Vĩnh Cự giảng Lời Chúa, MS Uyên dịch ra tiếng Bahnar.

5.000 NGƯỜI BAHNAR DỰ HỘI ĐỒNG BỒI LINH TẠI TỈNH GIA LAI
Tặng quà cho Chi Hội Plei Brel Dôr

5.000 NGƯỜI BAHNAR DỰ HỘI ĐỒNG BỒI LINH TẠI TỈNH GIA LAI

MSNC Phạm Văn Phúc – Hoithanhtinlanhvietnam.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like