Home Tin tức Bồi Linh Phụ Nữ Tin Lành Tỉnh Lâm Đồng

Bồi Linh Phụ Nữ Tin Lành Tỉnh Lâm Đồng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sau lời cầu nguyện khai lễ của Mục sư Kon Sa Ha Hắck – UV TLH, Mục sư Cilmup Ha Kar Trưởng BĐD – đọc diễn văn và tuyên bố khai mạc, số người tham dự khoảng 4.400 người vượt quá số dự trù. Tuy nhiên, nhờ khâu tổ chức tốt nên mọi việc diễn ra một cách tốt đẹp. Phu nhân Mục sư Bùi Phụng đại diện cho Ban Điều hành Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng tường trình những sinh hoạt trong năm 2013.

Các ban hát góp phần ca ngợi Chúa: Ban hát khu vực Đà Lạt, ban hát khu vực Đơn Dương, ban hát khu vực Đà Loan, ban hát khu vực Đức Trọng, ban hát phụ nữ tỉnh Ninh Thuận… Nữ Truyền đạo Trần Thị Liễu đã chia sẻ đề tài “Vui Mừng Trong Chúa”, Kinh Thánh nền tảng trong Phi-líp 4:4. Phu nhân Mục sư Cilmup Ha Kar cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

Chương trình buổi chiều, Nữ Truyền đạo Nguyễn Thị Bình giảng Lời Chúa với đề tài: “Vui Mừng Mãi Mãi”. Phu nhân Mục sư Phan Phụng Thanh cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa dạy. Các ban hát cũng góp phần tôn vinh Chúa trong chương trình.

Chương trình kết thúc vào lúc 4 giờ sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục Sư Kon Sa Ha Hắck. Quí chị em phụ nữ chia tay ra về với tinh thần vui vẻ và thoả lòng.

Một số hình ảnh:

BỒI LINH PHỤ NỮ TIN LÀNH TỈNH LÂM ĐỒNG
Mục Sư Ha Kar đọc diễn văn khai mạc

BỒI LINH PHỤ NỮ TIN LÀNH TỈNH LÂM ĐỒNG
Nữ Truyền đạo Nguyễn Thị Bình giảng Lời Chúa

BỒI LINH PHỤ NỮ TIN LÀNH TỈNH LÂM ĐỒNG
Nữ Truyền đạo Trần Thị Liễu giảng Lời Chúa

BỒI LINH PHỤ NỮ TIN LÀNH TỈNH LÂM ĐỒNG
Tôn vinh Chúa

MSNC Võ Đông Tiên – Hoithanhtinlanhvietnam.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like