Home Tin tức Bầu Cử Ban Điều Hành Phụ Nữ Tin Lành Tỉnh Kiên Giang

Bầu Cử Ban Điều Hành Phụ Nữ Tin Lành Tỉnh Kiên Giang

by Ban Biên Tập
30 đọc

Hiện diện trong chương trình gồm có: Mục sư Nguyễn Văn Ơn, Trưởng Ban Đại diện; Mục sư, Truyền Đạo và Ban Điều hành phụ nữ các Hội Thánh trong tỉnh.

Hội đồng bầu cử được bắt đầu do sự hướng dẫn của Bà Nguyễn Phạm Thúy An (phu nhân MSNC Nguyễn Hoàng Thiên Tứ). Mục sư Trần Hoàng Nam – UV BĐD – cầu nguyện khai lễ. Các chị em phụ nữ là đại biểu các Hội Thánh đã góp phần tôn vinh Chúa qua hai bài thánh ca “Bước với Chúa yêu thương” và “Thật Hạnh Vinh Thay!”

Mục sư Nguyễn Bình Tín – UV BĐD – chia sẻ Lời Chúa để khích lệ các chị em phụ nữ hết lòng hết ý hầu việc Đức Chúa Trời.

Mục sư Nguyễn Văn Ơn chủ tọa hội đồng bầu cử. Thành viên tham dự Hội đồng có 35 đại biểu. Sau khi Mục sư chủ tọa Hội đồng cầu nguyện xin sự dẫn dắt của Chúa, và nêu rõ các chức vụ để bầu cử vào BĐH Phụ nữ, kết quả như sau:

1.     Trưởng Ban: Bà Đồng Thị Viễn (Phu nhân của Mục sư Nguyễn Bình Tín)

2.     Thư ký: Bà Nguyễn Phạm Thúy An (Phu nhân của MSNC Nguyễn Hoàng Thiên Tứ)

3.     Thủ quỹ: Bà Trương Thị Cam (Phu nhân của Mục sư Nguyễn Văn Ơn)

4.     Ủy viên: Bà Đinh Kim Tuyến (Hội Thánh An Hòa)

5.     Ủy viên: Bà Nguyễn Thị Thu Thảo (Hội Thánh Rạch Giá)

Hội đồng được kết thúc sau lời cầu nguyện của MSNC Lê Thiện Ngôn, Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ cầu nguyện chúc phước cho Hội đồng và Tân Ban Điều hành phụ nữ được đầy ơn để hầu việc Đức Chúa Trời.

BẦU CỬ BAN ĐIỀU HÀNH PHỤ NỮ TIN LÀNH TỈNH KIÊN GIANG
Mục sư Nguyễn Bình Tín chia sẻ Lời Chúa

BẦU CỬ BAN ĐIỀU HÀNH PHỤ NỮ TIN LÀNH TỈNH KIÊN GIANG'
Tôn vinh Chúa

BẦU CỬ BAN ĐIỀU HÀNH PHỤ NỮ TIN LÀNH TỈNH KIÊN GIANG
Mục sư Nguyễn Văn Ơn chủ tọa hội đồng

BẦU CỬ BAN ĐIỀU HÀNH PHỤ NỮ TIN LÀNH TỈNH KIÊN GIANG
Ban Điều hành Phụ nữ tỉnh Kiên Giang

BẦU CỬ BAN ĐIỀU HÀNH PHỤ NỮ TIN LÀNH TỈNH KIÊN GIANG
Tôn vinh Chúa

Mục sư Nguyễn Bình Tín – Hoithanhtinlanhvietnam.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com 

Bình Luận:

You may also like