Home Tin tức Bồi Linh Tại Hội Thánh An Lạc Tây – Sóc Trăng

Bồi Linh Tại Hội Thánh An Lạc Tây – Sóc Trăng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Lúc 8 giờ 45 phút, chương trình Bồi linh bắt đầu với chủ đề: “Sống Phục Vụ”, câu gốc: “Ví bằng Chúa muốn, và Ta còn sống, thì Ta sẽ làm việc nọ việc kia” (Gia-cơ 4:15). Mục sư Ngô Văn Bửu – Nguyên Phó Hội trưởng – có Lời Chúa cho Hội Thánh và nhắc nhở con dân Chúa hết lòng trong sự Chúa khi còn cơ hội. Chấp sự Trần Thái Giám cầu nguyện đáp ứng với Lời Chúa dạy. Hội Thánh cùng dự tiệc thông công thật vui vẻ.

Buổi chiều cùng ngày lúc 14 giờ, Mục sư Ngô Văn Bửu đến thăm Điểm Nhóm An Tấn. Tại đây, Mục sư dùng Lời Chúa trong Ê-phê-sô 4:32 qua đề tài: “Sống Với Nhau”. Qua Lời Chúa nhắc nhở con cái Chúa vừa sống đẹp lòng Chúa và sống vừa lòng với nhau để cùng hiệp nhất trong sự hầu việc Chúa.

Lúc 19 giờ, Hội Thánh An Lạc Tây tiếp tục được nghe Lời Chúa qua chương trình bồi linh với chủ đề: “Sống Đẹp Lòng Chúa”. Chương trình kết thúc lúc 21 giờ, sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Trần Hiếu Nghĩa.

Một số hình ảnh:

BỒI LINH TẠI HỘI THÁNH AN LẠC TÂY - SÓC TRĂNG
Quang cảnh buổi bồi linh

BỒI LINH TẠI HỘI THÁNH AN LẠC TÂY - SÓC TRĂNG
Các ban hát tôn vinh Chúa

BỒI LINH TẠI HỘI THÁNH AN LẠC TÂY - SÓC TRĂNG
Các ban hát tôn vinh Chúa

BỒI LINH TẠI HỘI THÁNH AN LẠC TÂY - SÓC TRĂNG
Các ban hát tôn vinh Chúa

BỒI LINH TẠI HỘI THÁNH AN LẠC TÂY - SÓC TRĂNG
Các ban hát tôn vinh Chúa

BỒI LINH TẠI HỘI THÁNH AN LẠC TÂY - SÓC TRĂNG
Các ban hát tôn vinh ChúaBỒI LINH TẠI HỘI THÁNH AN LẠC TÂY - SÓC TRĂNGMục sư Ngô Văn Bửu giảng Lời Chúa

BỒI LINH TẠI HỘI THÁNH AN LẠC TÂY - SÓC TRĂNG
Mục sư Trần Hiếu Nghĩa cầu nguyện chúc phước

Trần Giám – Hoithanhtinlanhvietnam.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com 

Bình Luận:

You may also like