Home Tin Vắn Phân Ưu – Bà Quả Phụ Mục Sư Nguyễn Văn Vạn

Phân Ưu – Bà Quả Phụ Mục Sư Nguyễn Văn Vạn

by Ban Biên Tập
30 đọc

PHÂN  ƯU

Chúng tôi vừa được tin Bà Quả Phụ Mục  sư

NGUYỄN VĂN VẠN

Nhũ danh Nguyễn Thị Hồng

đã  về nước Chúa vào ngày 22 tháng 1 năm 2014 tại Orange County, California, USA.

Hưởng  thọ 88  tuổi

Chương trình Tang lễ

Thứ Sáu, ngày 24 tháng 1 nam 2014

4PM – 8PM Thăm viếng
5PM Lễ Phát Tang
7:00PM Lễ Cầu nguyện

Địa điểm: Dimond & Shannon Mortuary 10630 Chapman Ave.

Garden Grove, California 92840

Thứ Bảy, ngày 25 tháng 1 năm 2014

10:00 AM Tang Lễ
Địa điểm: Anaheim Vietnamese United Methodist Church 2045 W. Ball Rd., Anaheim, California 92804

Thứ Bảy, ngày 25 tháng 1 năm 2014 12:00 PM Lễ Hạ Huyệt
Địa điểm: Rose Hills Memorial Park

3888 Workman Hill Rd., Whittier, California 90601

LIÊN HỮU thành thật phân ưu cùng Ông Bà Mục sư Trần Thanh Sơn, Ông bà Mục sư Nguyễn Văn Dũng cùng toàn thể tang quyến. Cầu xin Chúa dùng lời Ngài an ủi toàn thể đại gia đình trong những ngày tang chế  này. 

LIÊN HỮU TIN LÀNH THẾ  GIỚI

VIETNAMESE WORLD CHRISTIAN  FELLOWSHIP

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like