Home Tin Vắn Tiểu Sử Bà Mục Sư Quả Phụ Nguyễn Nam Hải

Tiểu Sử Bà Mục Sư Quả Phụ Nguyễn Nam Hải

by Ban Biên Tập
30 đọc

Từ năm 1955 tới năm 1958 bà học tại trường Kinh Thánh Đà Nẵng và  bà lập gia đình với cố Mục Sư Nguyễn Nam Hải vào năm 1958. Bà hiệp tác với chồng hầu việc Chúa tại các Hội Thánh Phong Điền, Quả Lựu, Vị Thanh từ năm 1958 tới năm 1960. Sau khi tốt nghiệp trường Thần Học Viện Nha Trang, bà cùng chồng hầu việc Chúa tại Hội Thánh Mỹ Luông, An Giang, và Hội Thánh Chánh Hưng, Sài Gòn.

Bà dạy tiếng Việt cho Giáo sĩ Menonite, làm việc với cơ quan xã hội :Vietnam Christian Service, hội Hoàn Cầu Khải Tượng, bà cũng giảng dạy cho hai trại gái mãi dâm tại Thủ Đức mỗi thứ bảy hằng tuần. Sau biến cố 75, bà cùng ông tiếp tục hầu viêc Chúa giữa vòng người Việt Nam bắt  đầu  tại Camp Pendleton, CA và sau đó tại Glendale và Orange County. Ộng  bà  cộng tác  với Tiến Sĩ  Mac  Burney, Tiến sĩ Larry  Ward,  World  Vision, World  Relief và  Food  for the Hungry  giúp  định cư  hàng ngàn  người  tị nạn  tại Southern  California.  Bà  đã  cùng chồng thành  lập Hội thánh Glendale, Santa Ana, San Bernadino và Garden Grove.  Hội thánh  Garden  Grove  là  hội thánh Tin Lành  Trưỏng  Nhiệm (Presbyterian) đầu  tiên  tại Hoa Kỳ. Vào năm 1994, bà thành lập chương trình nuôi các học sinh nghèo tại Việt Nam. Mặc dầu trở thành quả phụ vào năm 1995, bà vẫn tiếp tục hết lòng hầu việc Chúa với chức vụ Tuyên Úy qua công tác chăm sóc và giảng dạy Lời Chúa cho các em thanh thiếu niên Việt Nam trong các trại tù thuộc Orange County. Là một thành viên trong ban chứng đạo Hội-thánh Orange bà đã góp phần trong việc thăm viếng, dạy Kinh-Thánh và nấu ăn tại viện dưỡng lão.

Theo chương trình tốt đẹp của Chúa bà được cất đi vào lúc12:40 trưa ngày 9 tháng 1 năm 2014, hưởng thọ 80 tuổi.  Bà Mục Sư Quả Phụ Nguyễn Nam Hải ra đi để lại một khoảng trống trong tâm khảm của những người thân trong gia đình, và trong lòng của các bạn đồng lao trong công trường thuộc linh.

Bà có thể cùng với Phao Lô nói rằng: “Tôi đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin, hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho tôi.”

Bà Mục Sư Quả Phụ Nguyễn Nam Hải ra đi để lại những người thân trong gia đình:

Trưởng nam Nguyễn Nam Trung  
Dâu Nguyễn Thị Minh-Nguyệt
Cháu đích tôn Nguyễn Nam Minh-Triết
Cháu nội Nguyễn Nam Minh-Đạt
Nguyễn Nam Minh-Tuệ

Thứ nam Nguyễn Nam Thành
Dâu Đặng Thị Thu-Hà
Cháu nội Nguyễn Nam Hân
Nguyễn Đặng Hà Nam

Con gái Nguyễn Thị Kim Hoàng
Rể Đặng Ngọc Quốc
Cháu ngoại Đặng Ngọc Quốc Vinh
Đặng Ngọc Thùy Linh
Đặng Ngọc Quốc Huy

Nguyện sự ra đi của bà nhắc nhở cho chúng ta về sự ngắn ngủi của đời người, để cùng cố gắng sống xứng đáng với tiếng gọi của Chúa.

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like